obec Dolní Újezd


KONTAKT

Obecní úřad Dolní Újezd

Dolní Újezd 281

569 61 Dolní Újezd u Litomyšle

Starosta

Miloš Vrabec

Základní informace

O obci

Obec se nachází na pomezí Čech a Moravy 6 km jihozápadně od Litomyšle, v mírně zvlněné krajině na okraji českomoravské vrchoviny. Je malebně rozložena v členitém terénu po obou stranách údolí říčky Desné. Dnešní obec vznikla splynutím řady menších vsí a osad, po nichž zůstaly zachovány místní názvy jako Rovinka, Malvařice, Praha, Pazucha, Žďár, Přibiňoves, Kabatoves, Záves, Bořkov a Dolečka. Součástí obce jsou menší osady Jiříkov (založen r. 1785 Jiřím z Valdštejna) a Václavky (založeny r. 1730 Václavem Trautmansdorfem).

Historie obce

Bohatá historie obce sahá až do poloviny 12. století, kdy je zmiňována jako Újezd na Lubném v listině krále Vladislava datované k roku 1167. Staletou minulost obce dokládá také několik stavebních památek, z nichž je nejvzácnější a nejvýraznější farní kostel sv. Martina. K původně románské stavbě z 1. poloviny 13. století byl ve 14. století přistavěn gotický presbytář, nalezneme zde i prvky renesanční, barokní a novější. Kostel je obklopen hřbitovem na který se vchází raně barokní zvonicí. První zmínka o škole v Dolním Újezdě je z roku 1659. V roce 1733 je v Dolním Újezdě založeno Růžencové bratrstvo. Památkou na ně je jedna ze čtyř pozdně barokních kapliček a sousoší P. Marie z roku 1737, jehož autorem je známý východočeský barokní sochař Václav F. Pacák. Před budovou školy upoutá pozornost monumentální pomník selského povstání, které na Litomyšlsku vypuklo v roce 1680. Socha byla postavena v r. 1914 podle návrhu Jana Štursy. Za zmínku stojí i kamenný tzv. Pražský most pocházející z roku 1868. Po rekonstrukci by měl být most znovu osazen sochami sv. Vojtěcha, Václava, Josefa a Jana Nepomuckého, které jsou dočasně umístěny v hale budovy obecního úřadu. V obci se zachovalo i několik zajímavých památek lidové architektury, ať již selských statků z 19. století, nebo malých roubených chaloupek.

Současnost obce

Vedle řady pamětihodností nabízí v současné době obec svým obyvatelům a návštěvníkům i široké spektrum dalších aktivit. Pro pořádání společenských akcí je upravena sokolovna s divadelním pódiem. Ke kulturním účelům slouží též přírodní areál v údolí říčky Desné, mj. se zde každoročně koná začátkem července tradiční "Benátská noc" a koncem srpna folkový festival "Újezdské babí léto". V blízkosti se areálu se nachází fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty a koupaliště se třemi bazény. Celá tato lokalita vytváří ideální prostředí pro kulturní i sportovní využití občanů i návštěvníků Dolního Újezda.

V obci je obnovena tradice Stavění máje, Masopustní průvod, a v průběhu roku se zde pořádá několik tematických výstav a dalších akcí (velikonoční, vánoční apod.).

V roce 2013 se stala obec Vesnicí Pardubického kraje a v celostátním kole této soutěže pak obsadila třetí místo. Oranžovou stuhu Pardubického kraje v této soutěži obec vlastní od roku 2016.

V roce 2017 proběhlo v rámci oslav 850 let od první zmínky o obci historicky 1. setkání rodáků a přátel Dolního Újezda.

U příležitosti tohoto výročí byla rovněž vydána první kniha, uceleně mapující historii a život obce, kterou si je možno zakoupit na obecním úřadě v Dolním Újezdě. Kniha s téměř 350 stranami je sborníkem příspěvků různých autorů, které popisují nejen nejstarší historii, kdy na tomto území bylo ještě moře, ale přibližují i současný život obce. Nechybí v ní ani bohatý obrazový doprovod včetně archivních materialů a snímků.

Vedle tradičních spolků a organizací jako jsou sokolové, hasiči, skauti, zahrádkáři, chovatelé a myslivci v obci působí i historici, mykologové, Přátelé dobré hudby a v neposlední řadě i spousta příležitostných seskupení občanů a jednotlivců.

Největšími podniky v Dolním Újezdě jsou:

- Zemědělské družstvo

- ESSA

- Taurus Trans

- Extrifit


V obci hospodaří několik soukromých zemědělců.

Dále zde naleznete

- kadeřnictví

- cukrárnu

- autoopravnu

- zámečnictví

-několik truhlářství

Dolní Újezd je dynamicky se rozvíjející obcí, která díky bohaté historii a kulturní tradici má zcela jistě co nabídnout nejen svým občanům, ale i návštěvníkům.

Všechny, kteří mají zájem se na vlastní oči přesvědčit o vzhledu naší obce a atmosféře, která v ní panuje, srdečně zveme na osobní návštěvu nebo alespoň na návštěvu webových stránek obce www.dolniujezd.cz.


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči! Rádi vás uvítáme!

Regionální muzeum vesnice Dolní Újezd
Dolní Újezd 76
569 61 Dolní Újezd

Muzeum otevřeno v době konání výstav každou neděli

14:00 - 17:00


Sledujte nás: