Úvod / AKTUALITY / Historie LIHOVARU v Dolním Újezdě - část 2

Historie LIHOVARU v Dolním Újezdě - část 2

Zveřejněno 04. 03. 2021 / Aktuality, Z historie / Autor: Správce webu     

Odkoupení lihovaru Zemědělským lihovarnickým družstvem pro Osík a Dolní Újezd předcházela snaha vyvolaná členy družstva z Osíka o umístění nového lihovaru do Osíka.

Je o tom záznam v kronice obce Dolního Újezda. "21. 4. 1938 vyjela na náklad Kampeličky (spořitelního a záložního spolku) v Dolním Újezdě skupina zájemců o vytvoření družstevního lihovaru na prohlídku lihovaru v Bojanově u Nasavrk a v Německém Brodě. Prohlédnuty 4 lihovary a všude doporučení, aby se družstvo založilo, že se to vyplatí. Po návratu se přikročilo k soupisu členů a bylo jich tolik, že vedoucí skupin z jednotlivých obcí (Osíka, Dolního a Horního Újezda a Seče Vidlaté) nevěděli, jak věc zaříditi, aby byl menší počet členů a podílů, protože nikdo nechtěl odstoupit. Členové družstva z Osíka pod vedením J. Šimka z Osíka č. 80 trvali na postavení nového lihovaru v Osíku. Podnik měl být čistě agrární. Toto jednání odradilo více zájemců z Dolního, Horního Újezda i Seče Vidlaté. Z Dolného Újezda ze 42 zájemců zbylo jen 7." Zásluhu na zachování lihovaru v Dolním Újezdě prokázali Kabrhel Jan (Vavrouš) z č.p. 184, Bis František z č.p. 3, Bis Josef z č.p. 13

31. 5. 1939 se mění název na Zemědělský družstevní lihovar s.r.o. v Dolním Újezdě.

Správcem lihovaru se stává Josef Hromádko ze Štěpánova, absolvent lihovarnické školy.

Provoz lihovaru se rozšiřuje novou přístavbou o výrobu bramborových vloček.

Je obnoveno původní zařízení včetně nového pařícího i destilačního kotle. V blízkosti strojovny je v prvním patře vybudován dle projektu architekta Jana Lustyka z Řetové, pod vedením zednického mistra Josefa Beneše služební byt pro správce lihovaru. V této mělo družstvo 156 členů s podíly.

Byly dovezeny dřevěné stavební díly z rozebraných vojenských objektů a byly tak vystavěny dvě haly, které zastřešily část skládky brambor, což umožnilo provoz i v době větších mrazů.

Po roce 1948 byl realizován projekt na nové odvodnění mycích linek brambor.  

Rodina Kadlecova a Pilnajova, vlevo vzadu Marie Jirušová
Rodina Kadlecova a Pilnajova, vlevo vzadu Marie Jirušová
Josef Hromádka * 26. 3. 1912 +1993
Josef Hromádka * 26. 3. 1912 +1993
Jan Kadlec, majitel zbytkového statku č. 1 se synem Janem
Jan Kadlec, majitel zbytkového statku č. 1 se synem Janem
Dovezení destilačního zapařovacího kotle
Dovezení destilačního zapařovacího kotle
Dovezení destilačního zapařovacího kotle
Dovezení destilačního zapařovacího kotle

Regionální muzeum vesnice Dolní Újezd
Dolní Újezd 76
569 61 Dolní Újezd

Muzeum otevřeno v době konání výstav každou neděli

14:00 - 17:00


Sledujte nás: