Úvod > Zprávy > Významná výročí - únor

Významná výročí - únor


VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Datum: 2. 2. 2021


2. 2.

Světový den mokřadů - vyhlásil sekretariát Ramsarské úmluvy roku 1971

4. 2.

Světový den boje proti rakovině - vyhlásila Mezinárodní unie boje proti rakovině roku 2000

11. 2.

Světový den nemocných - vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.  

21. 2.

Mezinárodní den mateřského jazyka - vyhlásilo UNESCO roku 1999

22. 2.

Den obětí zločinu - vyhlášen pro stále rostoucí počet postižených násilím na připomenutí dne, kdy v roce 1990 podepsal britský ministr vnitra Chartu práv dětí

---

Den sesterství - celosvětový svátek skautů, vyhlásila Skautská organizace od roku 1927, výročí narození zakladatelů skautingu manželů Baden-Powellových (v letech 1857 a 1889)