Zpráva o činnosti klubu za rok 2021

08.12.2021

Rok 2021 pokračoval nejen pro Klub, ale pro všechny zvláštním způsobem. S ohledem na vývoj epidemiologické situace byla výstava "Vše pro dítě" znovu přerušena a pokračovala od 19. července do 28. října 2021.

Další výstava "100 let od narození p. Martina Františka Vícha" se uskutečnila od 12. června do 30. září 2021.

Od 3. října do 28. října 2021 proběhla výstava "110 let TJ SOKOL Dolní Újezd"

V Hostinci U Koruny proběhla v pátek 19. listopadu 2021 přednáška Ing. Rostislava Němejce, Ph.D. "GENENALOGIE - Putování za předky aneb hledání vlastních kořenů".

Do Obecních novin (rubrika Z historie obce) nadále přispívali Jan Juza a Zdeněk Holub.

V průběhu roku byly aktualizovány webové stránky a více jsme propagovali přes naše Facebookové stránky (aktualizaci provedl Josef Kladivo ml.)

Do mobiliáře a knihovny přibylo mnoho různých exponátů a knih.


V muzeu během roku probíhaly rekonstrukce a opravy zadní budovy a bývalého bytu, renovace a oprava exponátů. Na horní podstáji byla provedena oprava poškozených trámů vazby a montáž nové podlahy. Tento nový bude využíván jako depozitář pro větší exponáty. V bývalém bytě byl zhotoven odvlhčovací kanál, montáž nového vodovodu a odpadu vody a montáž kabelů elektroinstalace. Před muzeem byl zřízen záhon květinové louky.

Byly vyrobeny dva kusy stolových vitrín, makety zvířat, žebřiny na píci, branky a krmný žlab a dvě okna chlívku. Dále byly opraveny a restaurovány kuchyňská váha, pípa na pivo, socha sv. Josefa s Ježíškem, šavle, váha, decimálka, kočárek, papírový betlém a vývěsní štít muzea.

Provoz a úpravy Regionálního muzea se neobejdou bez příznivců a dárců. Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhají. Především oddělení kultury a památkové péče Pardubického kraje za finanční pomoc formou grantů. Zastupitelstvu, starostovi a pracovníkům obce Dolní Újezd za finanční, materiální a pracovní pomoc. Zemědělskému družstvu Dolní Újezd a firmě STAVBY Doubek za podporu v potřebném stavebním a vodoinstalačním materiálu. Firmám DUKOR, s.r.o a TPR, s.r.o, Františku Jůzovi a Vlastimilu Vaškovi za finanční dary. Firmě Truhlářství Pavel Mach, TORESI Jan Tobek a Petru Nádvorníkovi za truhlářské práce, firmě ELEKTRO Jiráň Vladimír a Bisu Vladimírovi za elektrikářské práce, Miroslavu Briolovi, Emilu Kuchtovi a Janu Černému ml. za zednické práce, Václavu Zavřelovi za sklenářské práce, Miloši Bisovi za vodoinstalatérské práce a Janu Jiskrovi za klempířské práce.

Panu Františku Mokrejšovi, Romanu Chudému a Přemyslu Faitovi za dopravu materiálu.

Paní Bohumile Švecové, Vojtěchu Večeřovi a Vratislavu Faitovi za pomoc při službách v muzeu.

Poděkování patří všem dárcům a také všem členům Klubu, kteří se podíleli na opravách a restaurování exponátů, stavebních úpravách, přípravě výstav, příspěvcích do Obecních novin, správci budovy, webových a facebookových stránek a službách v muzeu.


Všem členům, dárcům i příznivcům Klubu oživení historie přejeme klidné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví v novém roce 2022.


Celá zpráva ke stažení ZDE