Regionální muzeum vesnice Dolní Újezd

Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z. s.

Co se děje v muzeu?


Provoz Regionálního muzea jsme zahájili v neděli 10. dubna 2022 společně s kulturní komisí obce Velikonoční výstavou. Výstava byla zahájena kulturním programem žáků ZUŠ, ZŠ a MŠ. Návštěvníci výstavy zhlédli prezentace velikonočních zvyků a obyčejů, výrobu perníčků a sladkostí, pletení pomlázek, drátkování, háčkování, ubrouskovou techniku, řezbáře,...

Advent je doba posledních čtyř týdnů před Štědrým dnem. Začíná první adventní nedělí, které se říká železná. Druhá adventní neděle nese označení bronzová, třetí stříbrná a čtvrtá zlatá.
Advent končí, jakmile na Štědrý den zapadne Slunce. Je to období příprav na Vánoce. Symbolem adventu je adventní věnec, který má 4 svíce. Každou neděli se večer...

Kalendář akcí a výstav


Muzeum otevřeno

Muzeum je otevřeno každou neděli v době konání výstav od března do konce října 
(v čase 14:00 - 17:00 hod)

Na Vaši návštěvu se těší členové spolku Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl - Desinka z.s.

Z historie obce

Díky podnikavosti nájemce panského dvora Thurn Taxisů, Alberta Nováka z Prahy - Vinohrad, který zde nastoupil v únoru 1911, je i v naší obci. Hned začíná s přípravou stavby lihovaru. Bývalé skladové prostory v severní části dvora byly postupně vybaveny potřebným kvasným a destilačním zařízením, včetně velkého kotle a 10 m vysokým komínem. Ve správě...

Po skončení Velké války, jak byla tehdy nazývána 1. světová válka, trvalo nějaký čas, než se na mnoha místech Dolního Újezdu hospodařit jako před válkou. Více jak padesát padlých mužů výrazně v hospodářství chybělo. Děti rychleji vyspívaly, poněvadž musily přibírat ke svým hrám část povinností po padlých. A u mužů, kteří se vrátili, zůstaly nejen...

V průběhu 19. století, zvláště pak po zrušení roboty a nevolnictví, se tvář vesnice začíná výrazně měnit, a to k dobrému. Statky se zvelebují, mizí malé nevzhledné domečky a na jejich místě se postupně objevují hezké chaloupky. Přibývá obyvatel, mění se však také složení řemeslníků. Na dokreslení několik (neúplných, ale zajímavých) údajů:

Zjisti více o mikroregionu

Sdružení obcí mikroregionu Litomyšlsko - Desinka je dobrovolný svazek obcí v okresu Svitavy, jeho sídlem je Dolní Újezd. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Sdružuje celkem 13 obcí a byl založen v roce 1999.