Regionální muzeum vesnice Dolní Újezd

Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z. s.

Co se děje v muzeu?


Kalendář akcí a výstav

12. 5. - 27. 10. 2024
Výstava fotografií
KOH pořádá Výstavu fotografií Ladislava Pakosty z Osíka....

30. 6. - 27. 10. 2024
Výstava řemesel KOVÁŘ, KLEMPÍŘ, ZÁMEČNÍK
výstavu pořádá KOH 


Muzeum otevřeno

Muzeum je otevřeno každou neděli v době konání výstav od března do konce října 
(v čase 14:00 - 17:00 hod)

Na Vaši návštěvu se těší členové spolku Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl - Desinka z.s.

Z historie obce

První zmínka, která dokládá existenci školy v Dolním Újezdě, je v Trautmanndorfském urbáří k roku 1659. Nejstarší škola stála na místě dnešní mateřské školy (čp. 55) a spadala pod pravomoc vrchnosti. Výuka byla řízena vikariátem, vyučovalo se náboženství a triviu – čtení, psaní a počítání. Školní docházka byla nepovinná, od jara do podzimu chodily...

V Dolním Újezdě je mateřská škola (MŠ) zřízena ve školním roce 1951/52.Jepro ni zvolena budova č.55 bývalého obchodu se smíšeným zbožím Josefa Lengsfelda, kde byla také četnická stanice: O prázdninách byl zatím zřízen útulek asi pro 15 dětí v Sokolovně. Vařilo se u Čejků vč.29. Po prázdninách byla MŠ dočasně umístěna v bývalém hostinci u Jirečků...

Názvy místních částí újezdu na Lubném se vytvářely s postupem osídlení v převážně zalesněné krajině. Kolonizace této oblasti, převážně řízená premonstráty z Litomyšle, postupovala od soutoku řeky Desinky (Desné) s řekou Loučnou u Útržku. Dále pak proti proudu Desinky a Lubenského potoka, který ústí do Desinky v dnešním Horním Újezdu.

Zjisti více o mikroregionu

Sdružení obcí mikroregionu Litomyšlsko - Desinka je dobrovolný svazek obcí v okresu Svitavy, jeho sídlem je Dolní Újezd. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Sdružuje celkem 13 obcí a byl založen v roce 1999.