Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z.s. Vás zve na procházku „Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí. 

Poznávací okruh má 32 zastavení a je přibližně 33 km dlouhý (z toho 8 km je vnitřní okruh po obci). 
U každého objektu okruhu je umístěna tabulka s pořadovým číslem a QR kódem. Načtením QR kódu se dostanete na webovou stránku, kde je uveden popis jednotlivých soch, křížů a stavebních památek s navedením na další zastavení. 

Texty a fotografie jsou zpracovány dle podkladů Mgr. Jarmily Klusoňové, Zdeňka Holuba, Mudr. Pavla Hrouzka a Jaroslava Horáka, kterým děkujeme. 

Děkujeme i všem dalším nejmenovaným, kteří se podíleli na přípravě a realizaci poznávacího okruhu.