Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


12. Socha sv. Vojtěcha (na křižovatce U Koruny)

Tuto uměleckou sochu spolupatrona české země se P. Josef Čihák rozhodl nechat zhotovit zřejmě kvůli blížícímu se vojtěšskému jubileu. Roku 1997 tomu bylo tisíc let, co biskup Vojtěch Slavníkovec zemřel mučednickou smrtí. Sochu zhotovil akademický sochař Stanislav Malý. Papež Jan Pavel II. ji posvětil v Hradci Králové během své návštěvy Čech.

Celý povrch soklu je velmi komplikovaně zdoben, dekor připomíná prolínající se úponky rostlin nebo těla hadů. Zadní strana podstavce je opatřena čtyřmi ploškami s textem. Ve vzestupném směru je jako první umístěna ploška s údajem o zakladateli sochy: "S pomocí Boží a vlastním přičiněním otec Čihák a farníci." Další nápis zní: "Posvětil Jan Pavel II v Hradci Králové 26. IV. 1997." Následující informace poukazuje na významné jubileum svatého Vojtěcha: "997 – 1997." Poslední údaj identifikuje světce: "Sv. Vojtěch biskup a mučedník."

Poslední restaurátorské práce na soše provedl v roce 2022 restaurátor Petr Rejman.