Výbor Klubu 


Provoz Regionálního muzea jsme zahájili v neděli 10. dubna 2022 společně s kulturní komisí obce Velikonoční výstavou. Výstava byla zahájena kulturním programem žáků ZUŠ, ZŠ a MŠ. Návštěvníci výstavy zhlédli prezentace velikonočních zvyků a obyčejů, výrobu perníčků a sladkostí, pletení pomlázek, drátkování, háčkování, ubrouskovou techniku, řezbáře,...

Rok 2021 pokračoval nejen pro Klub, ale pro všechny zvláštním způsobem. S ohledem na vývoj epidemiologické situace byla výstava "Vše pro dítě" znovu přerušena a pokračovala od 19. července do 28. října 2021.

V pátek 3. května odpoledne jsme se vydali na výlet. V Kamenci za Poličkou nás uvítal přítel našeho klubu pan Jan Procházka, dlouholetý sběratel strojů zemědělské techniky, především stabilních motorů na pohon obilních mlátiček, čističů obilí, šrotovníků atp. Nejstarším exponátem je stabilní benzinový motor fy Lange Drnholec z r. 1910. Kromě toho...