Zpráva o činnosti klubu za rok 2022

06.01.2023

Provoz Regionálního muzea jsme zahájili v neděli 10. dubna 2022 společně s kulturní komisí obce Velikonoční výstavou. Výstava byla zahájena kulturním programem žáků ZUŠ, ZŠ a MŠ. Návštěvníci výstavy zhlédli prezentace velikonočních zvyků a obyčejů, výrobu perníčků a sladkostí, pletení pomlázek, drátkování, háčkování, ubrouskovou techniku, řezbáře, košíkáře, cínoví vojáčci, domácí dekorace, workshop vázání kytek a jarních dekorací a originální výrobu broží. Dále byla připravena pro děti dílnička, kde si mohli ozdobit kraslice a perníčky. Zdařilé výstavě přispělo nejen počasí, ale i hojná účast návštěvníků. 

Dne 8. května 2022 byla v Regionálním muzeu zahájena výstava „Kanovník Josef Čihák“. Na dlouholetého místního faráře Josefa Čiháka zavzpomínal P. Milan Romportl (farnost Borová), který o něm psal diplomovou práci. Mimo osobnost Josefa Čiháka byli na výstavě připomenuti kněží z litomyšlského regionu: P. František Beneš, P. Jaroslav Bošina, P. Jaroslav Kopecký, P. František Kovář, P. Josef Malý, P. Josef Preisler, P. Bohuslav Půlkrábek, P. Tomáš Sobola a P. František Martin Vích. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout životopisy, dobové fotografie a články.

Další výstava k 80. výročí heydrichiády a židovské komunity v Dolním Újezdu byla otevřena 26. června 2022 u příležitosti odhalení pamětní desky na budově bývalé mateřské školy dolnoújezdskému rodákovi Prof. JUDr. Oto Novotnému CSc. Byl to přední český penolog a kriminolog, vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odhalení pamětní desky a vernisáže výstavy se zúčastnili JUDr. Mgr. Jan Lata Ph.D. prezident Unie státních zástupců, Mgr. Anna Šabatová Ph.D. emeritní ombudsmanka, prof. Jan Musil CSc. emeritní ústavní soudce a syn profesora Novotného JUDr. Marek Novotný. 

V neděli 19. června 2022 proběhla vernisáž výstavy s názvem „Co poháněl vítr“. O větrných mlýnech s videoprojekcí přednášel Ing. Jan Doubek - předseda sekce Větrné mlýny při Technickém muzeu v Brně. Na výstavě byly ke shlédnutí fotografie s popisy jednotlivých větrných mlýnů a čtyři jejich modely.

V sobotu 19. září se uskutečnil poznávací zájezd na Králicko. Navštívili jsme Vojenské muzeum Králíky, muzeum opevnění dělostřeleckou tvrz Hůrka, muzeum starých strojů a technologií Žamberk a vodní mlýn v Písečné. Poslední zastávkou byl Kozlov, kde jsme se v hospůdce U Sitařů občerstvili a zhodnotili výlet. 

V pátek 18. listopadu se konala v hostinci „U Koruny“ v Dolním Újezdě přednáška Expedice Monoxylon III. Mgr. Jiří Junek, ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, přímí účastník expedice nás seznámil s plavbou na dlabaném člunu z řeckého poloostrova Attika na Krétu po 8 000 letech.

Jako každý rok, tak i v letošním roce jsme pokračovali v úpravách výstavních místností a ostatních prostor v muzeu. 

Ve výstavní místnosti na sýpkách byl namontován stojan včetně výstavních vitrín, kde bude v příštím roce instalovaná trvalá výstava spolků a sdružení obce Dolní Újezd. Nad vestibulem byla položena podlaha včetně zateplení. Tyto prostory budou v budoucnu použity jako nová výstavní místnost. V bývalém bytě byla dokončena klubovna, archiv, dílna a sociální zařízení včetně vybavení. V pátek 9. prosince 2022 se poprvé v nové klubovně uskutečnila členská schůze klubu. 

Dále byly opraveny a restaurovány: Pískovcový žlab, ruční řezačka slámy, řezačka rotační natě cukrovky, komoda, rádlo dřevěné a čerpadlo na močůvku. 
Práce provedli brigádnicky členové spolku Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z. s., pracovníci obce a řemeslníci z Dolního Újezda a okolních vesnic. 

Materiál byl převážně získán sponzorsky. Provoz a úpravy Regionálního muzea se neobejdou bez příznivců a dárců. Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhají finančně, materiálně a pracovně. Děkujeme také členům Klubu, kteří se podíleli na opravách a restaurování exponátů, stavebních úpravách, přípravě výstav, pracích v archivu a knihovně, příspěvcích do Obecních novin, webu, facebooku a službách v muzeu.  

Všem členům, dárcům i příznivcům Klubu oživení historie přejeme pohodový celý rok 2023.