Z historie


Názvy místních částí újezdu na Lubném se vytvářely s postupem osídlení v převážně zalesněné krajině. Kolonizace této oblasti, převážně řízená premonstráty z Litomyšle, postupovala od soutoku řeky Desinky (Desné) s řekou Loučnou u Útržku. Dále pak proti proudu Desinky a Lubenského potoka, který ústí do Desinky v dnešním Horním Újezdu.

Díky podnikavosti nájemce panského dvora Thurn Taxisů, Alberta Nováka z Prahy - Vinohrad, který zde nastoupil v únoru 1911, je i v naší obci. Hned začíná s přípravou stavby lihovaru. Bývalé skladové prostory v severní části dvora byly postupně vybaveny potřebným kvasným a destilačním zařízením, včetně velkého kotle a 10 m vysokým komínem. Ve správě...

Po skončení Velké války, jak byla tehdy nazývána 1. světová válka, trvalo nějaký čas, než se na mnoha místech Dolního Újezdu hospodařit jako před válkou. Více jak padesát padlých mužů výrazně v hospodářství chybělo. Děti rychleji vyspívaly, poněvadž musily přibírat ke svým hrám část povinností po padlých. A u mužů, kteří se vrátili, zůstaly nejen...

V průběhu 19. století, zvláště pak po zrušení roboty a nevolnictví, se tvář vesnice začíná výrazně měnit, a to k dobrému. Statky se zvelebují, mizí malé nevzhledné domečky a na jejich místě se postupně objevují hezké chaloupky. Přibývá obyvatel, mění se však také složení řemeslníků. Na dokreslení několik (neúplných, ale zajímavých) údajů:

Ukončení třicetileté války r. 1648 zdaleka neznamenalo konec utrpení lidu v českých zemích. Válka vyhubila téměř polovinu obyvatelstva: z přibližně 1 700 000 obyvatel zůstalo jich kolem 800 000. Zemědělské hospodářství bylo rozvráceno, lidé strádali hladem a nemocemi. Pole a vesnice byly zdevastovány soustavným drancováním nepřátelských i vlastních...