Z HISTORIE: Historie LIHOVARU v Dolním Újezdě - část 1

08.02.2021

Díky podnikavosti nájemce panského dvora Thurn Taxisů, Alberta Nováka z Prahy - Vinohrad, který zde nastoupil v únoru 1911, je i v naší obci. Hned začíná s přípravou stavby lihovaru. Bývalé skladové prostory v severní části dvora byly postupně vybaveny potřebným kvasným a destilačním zařízením, včetně velkého kotle a 10 m vysokým komínem. Ve správě lihovaru mu pomáhal bratr František. Prvním topičem byl bývalý šafář dvora Jan Jiruše, který dosud s rodinou bydlel v Knížecí myslivně v Bořkově. Výrobu řídil hospodářský adjunkt Josef Pohorský až do odchodu na dvůr knížete A. Rohana ve Starém Dubí u Českého dubu k 1. 10. 1914. Později jej vystřídal Jan Doseděl jako strojník a dílovedoucí. O lihovar byl zájem, což nasvědčuje návštěva 13. 4. 1913, kdy přišla na prohlídku lihovaru skupina 77 členů Okresního sdružení dorostu. V době kampaně od září do března zde pracovalo 10 - 15 sezónních zaměstnanců.

Od 11. 3. 1918 převzal správu lihovaru syn Františka, Jan Gracián Novák. 13. 3. 1921 se jim narodil syn Jiří (ten se později stává generálním ředitelem Československých konzerváren a lihovarů, 13. 3. 2011 oslavil 90. výročí narození). Jan Gracián Novák odchází koncem roku 1921 dělat správce na Rychnburské panství. O provozu lihovaru se nepodařilo zjistit mnoho informací. Hlavní dodávka brambor byla přímo z polí dvora a zemědělců z Dolního a Horního Újezda, Osíka a dalších okolních obcí. Tzv. výpalky, zbytky po destilaci se staly hledaným, vydatným krmivem pro prasata.

Nájemce panského dvora, včetně lihovaru se stává Jan Kadlec, syn Jana Kadlece nájemce dvora Pernštýn v Litomyšli. Je absolventem hospodářské školy v Přerově a dvůr včetně lihovaru přebírá za roční pachtovné 38 000 Kč. Po parcelaci v roce 1926 tzv. "zbytkový statek" včetně lihovaru kupuje.

Již před 2. světovou válkou se mluví o vytvoření družstva, které by rozšířilo výrobu včetně zpracování stále dostatečného množství brambor, také na bramborové vločky. V roce 1939 vzniká družstvo podílníků z Dolního Újezda, Osíka a dalších vesnic, kteří chtějí lihovar koupit.

23. 3. 1939 Jan Kadlec lihovar prodává družstvu za 350 000 protektorátních korun.

Destilační zařízení hospodářského lihovaru, A vařič, B dóm, C lutrová kolona, D eflektor, E chladič
Destilační zařízení hospodářského lihovaru, A vařič, B dóm, C lutrová kolona, D eflektor, E chladič