Regionální muzeum vesnice / Informace / Regionální muzeum vesnice


Regionální muzeum vesnice

Regionální muzeum vesnice bylo slavnostně otevřeno 29. října 2004. Mimo vzácné hosty (např. hejtman PK Ing. Roman Línek, radní Ing. Jiří Brýdl, Ing. Petr Šilar, ředitel Muzea v Poličce Phdr. Jan Kapusta, a další) se sešlo veliké množství lidí, z nichž většina se do muzea vůbec nevešla.

Muzeum prezentuje život na vesnici v minulosti a připomnělo selské povstání na Litomyšlsku v r. 1680.

Ve vestibulu jsou na panelech stručné informace z historie i současnosti obce Dolní Újezd i okolních vesnic sdružených v Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka. Jde o jihozápadní část Litomyšlska odpovídající území kolonizačního Újezdu na Lubném v 12. - 13. století, kdy došlo k výraznému osídlení tohoto území. Je zde také umístěna rekonstruovaná socha sv. Josefa z "Pražského mostu" v Dolním Újezdě. Dále ve dvou místnostech jsou selské světnice z 19. a 20. století. Vestibul odděluje komoru - černou kuchyni a prostory s ukázkou nástrojů řemeslníků a zemědělců.

V komoře - černé kuchyni se selskou pecí a sušárnou jsou převážně předměty ze dřeva, keramiky a litiny, včetně oplatečnic, rendlíků atp. Jsou zde jednoduché máselnice "tlučky" i strojky na odstředění mléka, lisování tvarohu atp. V dalších prostorách si můžete prohlédnout různé nářadí a jednoduché stroje řemeslníků, počínaje kovářem, zámečníkem, klempířem, kolářem, bednářem či truhlářem. V poslední místnosti je zemědělské nářadí, více různých pluhů, hran, pleček, chomoutů a mnoho ručního nářadí. V patře objektu - v bývalých sýpkách - představujeme zpracování lnu a další řemesla: sedlář, krejčí, švec, holič a knihař, a ukázku ručních prací našich žen.
V druhé velké místnosti prezentujeme exponáty paleontologických a archeologických nálezů, menší zemědělské stroje z konce 19. a počátku 20. století. Asi 1/3 plochy je vyhrazena nejstarší hasicí technice.

Větší starou zemědělskou techniku nabízíme návštěvníkům v prostoru dvora a podstájí objektu. Kromě nahlédnutí do trvalé expozice každým rokem pořádáme tematické výstavy v nové výstavní místnosti (bývalý chlév a půdní prostory nad ním.


Slavnostní otevření Regionálního muzea vesnice - 29. 10. 2004

Dne 29. října 2004 Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl - Desinka z. s. slavnostně otevřel po stavebních úpravách v Dolním Újezdě v bývalé zemědělské usedlosti v č. 76 "U Adamů" Regionální muzeum vesnice.

Krajský soud v Hradci Králové pod identifikačním číslem 691 71 530 od 1. dubna 2017 zapsal spolek Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl - Desinka z. s. a vymazal původní sdružení Klub oživení historie obce Dolní Újezd, které působilo od 28. 12. 1998 a vzniklo z Nadace Oživení historie obce Dolní Újezd založené v r. 1995. Posláním, činností a cílem spolku je záchrana písemných a věcných památek z historie obce a okolí v rámci katastru sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka, přibližně na území historického Újezdu na Lubném.

Při otevření Regionálního muzea vesnice mimo vzácné hosty (např. hejtman PK Ing. Roman Línek, radní Ing. Jiří Brýdl, Ing. Petr Šilar, ředitel Muzea v Poličce Phdr. Jan Kapusta a další) se sešlo veliké množství lidí.

Expozice byla připravena ve vestibulu a pěti místnostech v přízemí. Prezentovala život na vesnici v minulosti.

AKTUALITY


MUZEUM OTEVŘENO

Muzeum je otevřeno každou neděli
od března do konce října 
(v čase 14:00 - 17:00 hod)SPOLUPRACUJEME