Regionální muzeum vesnice


Regionální muzeum vesnice bylo slavnostně otevřeno 29. října 2004. Mimo vzácné hosty (např. hejtman PK Ing. Roman Línek, radní Ing. Jiří Brýdl, Ing. Petr Šilar, ředitel Muzea v Poličce Phdr. Jan Kapusta, a další) se sešlo veliké množství lidí, z nichž většina se do muzea vůbec nevešla.

Muzeum prezentuje život na vesnici v minulosti a připomnělo selské povstání na Litomyšlsku v r. 1680.

Ve vestibulu jsou na panelech stručné informace z historie i současnosti obce Dolní Újezd i okolních vesnic sdružených v Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka. Jde o jihozápadní část Litomyšlska odpovídající území kolonizačního Újezdu na Lubném v 12. - 13. století, kdy došlo k výraznému osídlení tohoto území. Je zde také umístěna rekonstruovaná socha sv. Josefa z "Pražského mostu" v Dolním Újezdě. Dále ve dvou místnostech jsou selské světnice z 19. a 20. století. Vestibul odděluje komoru - černou kuchyni a prostory s ukázkou nástrojů řemeslníků a zemědělců.

V komoře - černé kuchyni se selskou pecí a sušárnou jsou převážně předměty ze dřeva, keramiky a litiny, včetně oplatečnic, rendlíků atp. Jsou zde jednoduché máselnice "tlučky" i strojky na odstředění mléka, lisování tvarohu atp. V dalších prostorách si můžete prohlédnout různé nářadí a jednoduché stroje řemeslníků, počínaje kovářem, zámečníkem, klempířem, kolářem, bednářem či truhlářem. V poslední místnosti je zemědělské nářadí, více různých pluhů, hran, pleček, chomoutů a mnoho ručního nářadí. V patře objektu - v bývalých sýpkách - představujeme zpracování lnu a další řemesla: sedlář, krejčí, švec, holič a knihař, a ukázku ručních prací našich žen.
V druhé velké místnosti prezentujeme exponáty paleontologických a archeologických nálezů, menší zemědělské stroje z konce 19. a počátku 20. století. Asi 1/3 plochy je vyhrazena nejstarší hasicí technice.

Větší starou zemědělskou techniku nabízíme návštěvníkům v prostoru dvora a podstájí objektu. Kromě nahlédnutí do trvalé expozice každým rokem pořádáme tematické výstavy v nové výstavní místnosti (bývalý chlév a půdní prostory nad ním.

Prohlédněte si stálou expozici 

Slavnostní otevření Regionálního muzea vesnice
29. 10. 2004

Dne 29. října 2004 Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl-Desinka z.s. slavnostně otevřel po stavebních úpravách v Dolním Újezdě v bývalé zemědělské usedlosti v č. 76 „U Adamů“ Regionální muzeum vesnice. 

Krajský soud v Hradci Králové pod identifikačním číslem 691 71 530 od 1. dubna 2017 zapsal spolek Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl - Desinka z. s. a vymazal původní sdružení Klub oživení historie obce Dolní Újezd, které působilo od 28. 12. 1998 a vzniklo z Nadace Oživení historie obce Dolní Újezd založené v r. 1995. Posláním, činností a cílem spolku je záchrana písemných a věcných památek z historie obce a okolí v rámci katastru sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka, přibližně na území historického Újezdu na Lubném.

Při otevření Regionálního muzea vesnice mimo vzácné hosty (např. hejtman PK Ing. Roman Línek, radní Ing. Jiří Brýdl, Ing. Petr Šilar, ředitel Muzea v Poličce Phdr. Jan Kapusta a další) se sešlo veliké množství lidí.

Expozice byla připravena ve vestibulu a pěti místnostech v přízemí. Prezentovala život na vesnici v minulosti.