O webu

Tyto webové stránky provozuje Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z.s.Novinky a změny na stránkách

březen - duben 2024      - Přidání sekce Naučná stezka Dolním Újezdem

16. 03. 2024     - Aktualizace webu (barevné logo, .....)

duben 2022     - Upraveno úvodní stránka

říjen 2021          - Upraveno Kontakty - výbor klubu 

září 2021           - Provedena grafická úprava webu

duben 2021

                           - Proběhla údržba webu, doplnění rubrik v sekci Aktuality, sjednocení vzhledu a barev na webu
březen 2021


14. 02. 2021      - Upravena a zpřístupněna sekce Fotogalerie

                           - Sjednocení barev na celém webu regionálního muzea


21. 01. 2021       - Upravena sekce Informace pro návštěvníky muzea v souvislosti s pandemií nemocí COVID-19


12. 12. 2020      - Upravena sekce Návštěvní kniha


03. 12. 2020     - Přidána sekce Videogalerie


19. 11. 2020       - Zpřístupněna sekce Představení jednotlivých obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka


10. 11. 2020       - Přidán formulář - zasílání novinek


09. 10. 2020     Přidána sekce Informace pro návštěvníky muzea v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19


03. 03. 2020    - Doplněna sekce Fotogalerie o chybějící fotky z výstav a přednášek


17. 10. 2020      - Proběhla celková aktualizace webu včetně redesingu