Významná výročí


Mezinárodní den hudby (International Day of the Music) - slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady od roku 1974
- - -
Mezinárodní den seniorů (International Day of Older Persons) - slaví se od roku 1998 (OSN)
- - -
Světový den lidských sídel (World Habitat Day - 1. pondělí v říjnu) - od roku 1985 (OSN)...

Mezinárodní den dětí - slaví se od roku 1950 z rozhodnutí mezinárodních federací žen, mládeže, učitelů a OSN

Svátek práce - výročí boje amerického proletariátu v roce 1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kongresu 2. internacionály

Mezinárodní den ptactva - výročí podepsání Konvence o ochraně užitečného ptactva, slaví se od roku 1906

Mezinárodní den míru - vyhlášen roku 1968 z iniciativy papeže Pavla VI.
- - -
Státní svátek ČR - Den obnovy samostatného českého státu (vznik samostatné České republiky v roce 1993)