Významná výročí - PROSINEC

01.12.2021

1. 12. 

Světový den boje proti AIDS (World AIDS Day) - vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací v roce 1988

2. 12. 

Mezinárodní den boje za zrušení otroctví (International Day for the Abolition of Slavery) - připomíná se od roku 1984 (OSN)
- - -
Světový den počítačové gramotnosti - od roku 2001

3. 12.

Mezinárodní den zdravotně postižených (International Day of Persons with Disabilities) - od roku 1993 (OSN)

5. 12.

Mezinárodní den dobrovolníků (International Volunteer Day) - připomíná se od roku 1986 z rozhodnutí OSN na počest těch, kteří dobrovolně pomáhají trpícím

7. 12. 

Mezinárodní den civilního letectva (International Civil Aviation Day) - od roku 1996 (OSN)

10. 12. 

Den lidských práv (Human Rights Day) - výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948, slaví se od roku 1950

11. 12. 

Světový den dětství - výročí založení UNICEF v roce 1946
- - -
Mezinárodní den hor (International Mountain Day) - vyhlásila OSN od roku 2003

18. 12.

Mezinárodní den migrantů (International Migrants Day) - od roku 2000 (OSN)

20. 12. 

Mezinárodní den lidské solidarity (International Human Solidarity Day) - vyhlásila OSN od roku 2005