Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z. s.

Krajský soud v Hradci Králové pod identifikačním číslem 691 71 530 od 1. dubna
2017 zapsal spolek Klub oživení historie
Mikroregionu Litomyšl - Desinka z. s. a vymazal původní sdružení Klub oživení historie obce Dolní Újezd, které působilo od 28. 12. 1998 a vzniklo z Nadace Oživení historie obce Dolní Újezd, založené v r. 1995.

Posláním, činností a cílem spolku je záchrana písemných a věcných památek z historie obce a okolí v rámci katastru sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka, přibližně na území historického Újezdu na Lubném.
Dne 29. října 2004 Klub slavnostně otevřel v Dolním Újezdě v čp. 76 U Adamů 1. část expozice MUZEA VESNICE.

Zprávy z výboru Klubu


Provoz Regionálního muzea jsme zahájili v neděli 10. dubna 2022 společně s kulturní komisí obce Velikonoční výstavou. Výstava byla zahájena kulturním programem žáků ZUŠ, ZŠ a MŠ. Návštěvníci výstavy zhlédli prezentace velikonočních zvyků a obyčejů, výrobu perníčků a sladkostí, pletení pomlázek, drátkování, háčkování, ubrouskovou techniku, řezbáře,...

Rok 2021 pokračoval nejen pro Klub, ale pro všechny zvláštním způsobem. S ohledem na vývoj epidemiologické situace byla výstava "Vše pro dítě" znovu přerušena a pokračovala od 19. července do 28. října 2021.

V pátek 3. května odpoledne jsme se vydali na výlet. V Kamenci za Poličkou nás uvítal přítel našeho klubu pan Jan Procházka, dlouholetý sběratel strojů zemědělské techniky, především stabilních motorů na pohon obilních mlátiček, čističů obilí, šrotovníků atp. Nejstarším exponátem je stabilní benzinový motor fy Lange Drnholec z r. 1910. Kromě toho...