Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z. s.

Krajský soud v Hradci Králové pod identifikačním číslem 691 71 530 od 1. dubna
2017 zapsal spolek Klub oživení historie
Mikroregionu Litomyšl - Desinka z. s. a vymazal původní sdružení Klub oživení historie obce Dolní Újezd, které působilo od 28. 12. 1998 a vzniklo z Nadace Oživení historie obce Dolní Újezd, založené v r. 1995.

Posláním, činností a cílem spolku je záchrana písemných a věcných památek z historie obce a okolí v rámci katastru sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka, přibližně na území historického Újezdu na Lubném.
Dne 29. října 2004 Klub slavnostně otevřel v Dolním Újezdě v čp. 76 U Adamů 1. část expozice MUZEA VESNICE.

Zprávy z výboru Klubu


Provoz Regionálního muzea jsme zahájili v neděli 10. dubna 2022 společně s kulturní komisí obce Velikonoční výstavou. Výstava byla zahájena kulturním programem žáků ZUŠ, ZŠ a MŠ. Návštěvníci výstavy zhlédli prezentace velikonočních zvyků a obyčejů, výrobu perníčků a sladkostí, pletení pomlázek, drátkování, háčkování, ubrouskovou techniku, řezbáře,...

Rok 2021 pokračoval nejen pro Klub, ale pro všechny zvláštním způsobem. S ohledem na vývoj epidemiologické situace byla výstava "Vše pro dítě" znovu přerušena a pokračovala od 19. července do 28. října 2021.