Významná výročí - DUBEN

02.04.2021

1. 4.

Mezinárodní den ptactva - výročí podepsání Konvence o ochraně užitečného ptactva, slaví se od roku 1906

2. 4.

Mezinárodní den dětské knihy - výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen Mezinárodním výborem pro dětskou knihu (IBBY) roku 1967

7. 4.

Světový den zdraví - výročí založení Světové zdravotnické organizace roku 1948, slaví se od roku 1950
- - -
Významný den ČR - Den vzdělanosti - výročí vydání zakládací listiny Univerzity Karlovy v roce 1348

8. 4.

Mezinárodní den Romů - vyhlášen na 1. romském kongresu v roce 1971, v ČR se slaví od roku 2001

12. 4.

Mezinárodní den letectví a kosmonautiky - výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se od roku 1969 z iniciativy Mezinárodní letecké federace

18. 4.

Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel - slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO

22. 4.

Den Země - slaví se od roku 1970, kdy ho američtí studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosazení nových ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí

23. 4.

Světový den knihy a autorského práva - vyhlášen UNESCO v roce 1995 jako symbolické datum světové literatury, na něž připadají životní výročí W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, V. Nabokova a dalších významných spisovatelů

24. 4.

Mezinárodní den boje proti pokusům na zvířatech - vyhlásila britská Národní společnost proti vivisekci (NAVS) v roce 1979

26. 4.

Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl - výročí havárie v roce 1986
- - -
Světový den duševního vlastnictví - v tento den v roce 1970 vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví WIPO

27. 4.

Světový den grafiky - připomíná se od roku 1963, v ČR od roku 1966, výročí založení Mezinárodní rady organizací grafického designu

28. 4.

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - vyhlásila Mezinárodní organizace práce

29. 4.

Mezinárodní den tance - výročí narození francouzského choreografa a novátora tance Jeana Georgese Novarra v roce 1727, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem roku 1982