Významná výročí - BŘEZEN

01.03.2021

2. 3.

Mezinárodní den boje spisovatelů za mír - vyhlásilo sdružení PEN klub v roce 1984

7. 3.

Památný den ČR - výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1850

8. 3.

Mezinárodní den žen - výročí demonstrace newyorských švadlen v roce 1909, slaví se od roku 1911

10. 3.

Den solidarity s Tibetem - výročí povstání Tibeťanů proti čínské nadvládě v roce 1959

12. 3.

Významný den ČR - Den přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (NATO) v roce 1999

15. 3.

Mezinárodní den práv spotřebitelů - v roce 1983 jej vyhlásila Celosvětová spotřebitelská organizace

21. 3.

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace - výročí masakru v Sharpeville v JAR roku 1960, vyhlásila OSN od roku 1966
- - -
Světový den poezie - vyhlásilo UNESCO od roku 1999
- - -
Světový den Downova syndromu - den byl vybrán jako symbol podstaty onemocnění tj. vadný 21. chromozom, neoficiálně se připomíná od roku 2006, OSN přijat v roce 2011
- - -
Světový den lesů - vyhlásila Konfederace evropského zemědělství (CEA) roku 1971

22. 3.

Světový den vody - vyhlásila OSN od roku 1993

23. 3.

Světový den meteorologie - výročí založení Světové meteorologické organizace (WMO) v roce 1950, slaví se od roku 1961

24. 3.

Světový den boje proti tuberkulóze - vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1982

27. 3.

Mezinárodní den divadla - výročí otevření pařížského Divadla národů roku 1957, slaví se od roku 1962 z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu

28. 3.

Významný den ČR - Den učitelů - výročí narození Jana Amose Komenského v roce 1592