Státní svátek - 28. října

28.10.2020

Dnešní státní svátek se slaví jako připomenutí 28. října 1918, kdy vznikla Československá republika.

Cesta k vlastnímu státu nebyla jednoduchá, tehdejší společnost stejně jako ta dnešní čelila celé řadě výzev, v důležitých chvílích ale ctila principy demokracie a humanismu.

S úctou k našim předkům, s odpovědností k našim následovníkům, najděme v sobě vlastní zodpovědnost ve vztahu k těmto hodnotám.