Významná výročí - KVĚTEN

01.05.2021

1. 5.

Svátek práce - výročí boje amerického proletariátu v roce 1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kongresu 2. internacionály

3. 5.

Den Slunce - vyhlášen z iniciativy sdružení v USA (NASA, UNEP) od roku 1971
- - -
Mezinárodní den svobody tisku - poprvé byl uspořádán roku 1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic

5. 5.

Významný den ČR - výročí Květnového povstání pražského lidu v roce 1945

8. 5.

Státní svátek ČR - Den vítězství, výročí kapitulace Německa v roce 1945
- - -
Mezinárodní den Červeného kříže - výročí narození Henriho Dunanta - zakladatele Červeného kříže, slaví se od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže

9. 5.

Den Evropy - upomínka na historický den r. 1950, kdy tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman poprvé veřejně přednesl svůj návrh na založení Evropského společenství uhlí a oceli - označován též jako Schumanův den

13. 5.

Svátek matek (druhá květnová neděle) - slaví se od r. 1914, kdy ho na návrh prezidenta Woodrowa Wilsona schválil kongres USA

15. 5.

Významný den ČR - Mezinárodní den rodiny - slaví se z rozhodnutí OSN od roku 1993

17. 5.

Světový den telekomunikací - výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865, slaví se od roku 1969 (OSN)

18. 5.

Mezinárodní den muzeí - slaví se od roku 1978 z podnětu Mezinárodní muzejní rady

21. 5.

Světový den kulturního rozvoje - vyhlášen UNESCO od roku 2001

22. 5.

Mezinárodní den biologické rozmanitosti - slaví se od roku 2001

24. 5.

Evropský den parků - slaví se od roku 1999 z podnětu Federace evropských parků

25. 5.

Mezinárodní den pohřešovaných dětí - připomíná se v USA z podnětu prezidenta Ronalda Reagana od roku 1983, v Evropě od roku 1986
- - -
Den Afriky - výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963

28. 5.

Mezinárodní den počítačů - připomíná zveřejnění klíčového článku anglického matematika Alana Mathisona Turinga o umělé inteligenci (1950)

31. 5.

Světový den bez tabáku - vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) od roku 1987