Významná výročí - ŘÍJEN

01.10.2021

1. 10.

Mezinárodní den hudby (International Day of the Music) - slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady od roku 1974
- - -
Mezinárodní den seniorů (International Day of Older Persons) - slaví se od roku 1998 (OSN)
- - -
Světový den lidských sídel (World Habitat Day - 1. pondělí v říjnu) - od roku 1985 (OSN)

2. 10.

Světový den hospodářských zvířat (World Farm Animals Day) - slaví se od roku 1983

4. 10.

Světový den zvířat (World Animal Day) - vyhlásilo shromáždění ekologů ve Florencii v den svátku sv. Františka z Assisi, patrona zvířat

5. 10.

Světový den učitelů (World Teachers' Day) - vyhlášen roku 1994 (UNESCO)

9. 10.

Světový den pošty (World Post Day) - výročí založení Světové poštovní unie v roce 1874, vyhlášen 1969 (OSN)

10. 10.

Světový den duševního zdraví (World Mental Health Day) - od roku 1992 z podnětu Světové federace pro duševní zdraví (WFMH)

13. 10.

Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof (International Day for Disaster Reduction) - vyhlásila OSN v roce 1989

15. 10.

Světový den žen žijících na venkově (International Day of Rural Women) - o jeho vyhlášení rozhodla OSN v roce 1995

16. 10.

Světový den výživy (World Food Day) - výročí založení organizace pro výživu a zemědělství v roce 1945 - slaví se od roku 1981 (OSN)

17. 10.

Světový den za vymýcení chudoby (International Day for the Eradicationof Poverty) - od roku 1992 (OSN)

20. 10.

Den stromů (National Tree Day) - OSN od roku 1951, v ČR obnovena tradice v roce 2000

24. 10.

Den Organizace spojených národů (United Nations Day) - v roce 1947 vyhlášen jako výročí Charty OSN, od roku 1971 oslavován jako mezinárodní svátek
- - -
Světový den pro rozvoj informací (World Development Information Day) - slaví se z rozhodnutí OSN od roku 1972

28. 10.

Státní svátek ČR - Den vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918

31. 10.

Světový den spoření (World Saving Day) - vyhlášen od roku 1924 na Kongresu spořitelů v Miláně