Významná výročí - ÚNOR

01.02.2021

2. 2.

Světový den mokřadů - vyhlásil sekretariát Ramsarské úmluvy roku 1971

4. 2. 

Světový den boje proti rakovině - vyhlásila Mezinárodní unie boje proti rakovině roku 2000

11. 2.

Světový den nemocných - vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.

21. 2.

Mezinárodní den mateřského jazyka - vyhlásilo UNESCO roku 1999

22. 2. 

Den obětí zločinu - vyhlášen pro stále rostoucí počet postižených násilím na připomenutí dne, kdy v roce 1990 podepsal britský ministr vnitra Chartu práv dětí
- - -
Den sesterství - celosvětový svátek skautů, vyhlásila Skautská organizace od roku 1927, výročí narození zakladatelů skautingu manželů Baden-Powellových (v letech 1857 a 1889)