Významná výročí - ČERVEN

03.06.2021

1. 6.

Mezinárodní den dětí - slaví se od roku 1950 z rozhodnutí mezinárodních federací žen, mládeže, učitelů a OSN

4. 6.

Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese - od roku 1982 (OSN)

5. 6.

Světový den životního prostředí - slaví se od roku 1972 z rozhodnutí konference OSN o problémech životního prostředí

8. 6.

Světový den oceánů - vyhlášen na Konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992

9. 6.

Mezinárodní den archivů - vyhlášen Mezinárodní archivní radou v roce 2007

10. 6.

Významný den ČR - Vyhlazení obce Lidice v roce 1942

12. 6.

Mezinárodní den boje proti dětské práci - vyhlásila OSN a Mezinárodní organizace práce

14. 6.

Světový den dárců krve - vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími zdravotnickými federacemi

17. 6.

Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha - slaví se od roku 1995 na podnět OSN
- - -
Den otců (třetí neděle v červnu) - založen Američankou S. S. Doddovou v roce 1910 jako pocta jejímu otci, který sám vychoval pět dětí, oficiálně se slaví v USA od roku 1966 díky podpoře prezidenta Lyndona Johnse

20. 6.

Mezinárodní den uprchlíků - vyhlášen v roce 2001 k 50. výročí Úmluvy o statutu uprchlíků (OSN)

21. 6.

Svátek hudby - mezinárodně se slaví z podnětu francouzského ministra kultury a informací Jacka Langa od roku 1985, v ČR od roku 1990

26. 6.

Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a jejich nezákonnému rozšiřování - od roku 1988 (OSN)