Významná výročí - ZÁŘÍ

02.09.2021

1. 9.

Světový den míru (International Day of Peace) - od roku 1959 vyhlásila OSN

8. 9.

Mezinárodní den gramotnosti (International Literacy Day) - slaví se od roku 1966 (UNESCO)

16. 9.

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) - od roku 1987 (OSN)

21. - 22. 9.

Dny evropského dědictví - v ČR se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, součástí jsou Dny otevřených dveří památek

22. 9.

Světový den měst bez aut (World Car free Day) - od roku 1998 ve Francii, později jinde ve světě

24. 9.

Mezinárodní den neslyšících (International Day of the Deaf - poslední neděle v září) - slaví se od roku 1958
- - -
Světový den srdce (World Heart Day - poslední neděle v září) - od roku 2000 z podnětu Světové federace srdce (WHF) a Světové zdravotnické organizace (WHO)

27. 9.

Světový den cestovního ruchu (World Tourism Day) - vyhlášen roku 1979 Světovou organizací cestovního ruchu

28. 9.

Státní svátek ČR - Den české státnosti, výročí zavraždění sv. Václava v roce 929

30. 9.

Mezinárodní den překladatelů (International Translation Day) - slaví se na svatého Jeronýma, patrona překladatelů