Významná výročí - LISTOPAD

03.11.2021

10. 11.

Světový den vědy pro mír a rozvoj (World Science Day for Peace and Development) - vyhlásilo UNESCO roku 2001

11. 11.

Významný den ČR - Mezinárodní den válečných veteránů (Veterans Day) - výročí podpisu příměří, kterým v roce 1918 skončila 1. světová válka

13. 11.

Mezinárodní den nevidomých - výročí narození Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých v roce 1745, slaví se od roku 1946

14. 11.

Světový den bez aut - v ČR se konal poprvé v roce 1991 na výzvu nizozemské organizace European Youth Forest Action

15. 11.

Den vězněných spisovatelů (Day of the Imprisoned Writer) - vyhlášen Mezinárodním centrem PEN klubu roku 1993

16. 11.

Mezinárodní den tolerance (International Day for Tolerance) - od roku 1995 (UNESCO) a 1996 (OSN)

17. 11.

Státní svátek ČR - Den boje za svobodu a demokracii, výročí perzekuce českého studentstva v roce 1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989

20. 11.

Den industrializace Afriky (Africa Industrialization Day) - od roku 1993 (OSN)

21. 11.

Světový den televize (World Television Day) - od roku 1997 (OSN), v tento den se konalo v roce 1996 První televizní fórum OSN v New Yorku

25. 11.

Mezinárodní den boje proti násilí na ženách (International Day for the Elimination of Violence against Women) - výročí zavraždění tří dominikánských sester - bojovnic za práva žen, od roku 2000 (OSN)

29. 11.

Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem (International Day of Solidarity with the Palestinian People) - výročí rozhodnutí Valného shromáždění OSN roku 1947 o založení židovského a arabského státu v Palestině, slaví se od roku 1978