Proběhl VÝLET členů KOH do Kamence, Sádku a Telecího

14.05.2019

V pátek 3. května odpoledne jsme se vydali na výlet. V Kamenci za Poličkou nás uvítal přítel našeho klubu pan Jan Procházka, dlouholetý sběratel strojů zemědělské techniky, především stabilních motorů na pohon obilních mlátiček, čističů obilí, šrotovníků atp. Nejstarším exponátem je stabilní benzinový motor fy Lange Drnholec z r. 1910. Kromě toho nám ukázal také velkou sbírku motorových kol a motocyklů-veteránů. Vše udržuje se svým synem ve velmi dobrém stavu s velkou částí provozu schopných.

Druhá zastávka byla v Sádku u pana Františka Kuchty. Zde byla k vidění pěkná sbírka motorových kol, malých i velkých motocyklů i renovovaného Trabanta. Má zde také sbírku trofejí, diplomů čestných uznání z automobilních a střeleckých soutěží a více dalších dokladů z historie Svazarmu převážně z okresu Svitavy. Následovalo pohoštění u krbu.

Třetí zastávka byla v obci Telecí. V č.117 na statku rodiny Antonína Lamplota, kde rodina vytvořila velikou sbírku zemědělského nářadí, náčiní, malých i velkých strojů potřebných k orbě, úpravě povrchu půdy, vše k setí a sklizni obilovin, brambor, řepy a dalších produktů. Je zde mnoho součástí postrojů koní, vozy všeho druhu, kočáry až po traktory, technika na zpracování mléka, čističe obilí, včelíny, medomety a mnoho dalších menších i velkých strojů. V rozšiřování této sbírky a v péči o ní pokračuje vnuk Lukáš Filípí se svoji přítelkyní. I zde jsme byli pohoštěni a dlouho besedovali. Počasí nám přálo a rozšířili jsme si znalosti z historie zemědělské techniky.