Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


19. Socha Panny Marie (Bořkov)

Socha Panny Marie stojí při bývalé "kostelní" cestě, po které přicházeli věřící z Pohodlí do dolnoújezdského kostela.

Na čelní straně podstavce je vyryt úryvek z mariánské modlitby: "Pod Tvou ochranou se utíkáme svátá Boží rodičko. Prosbami našimi nezhrdej v potřebách naších". Na zadní straně je patrný nápis: "Ke cti a chvále Boží postaveno léta Páně 1887 nákladem manželů Josefa a Marie Štanclových". Na pravém boku soklu je vytesán hautreliéf znázorňující modlící se Pannu Marii. Na protější straně podstavce je umístěn hautreliéf svatého Josefa, který k sobě tiskne malého Ježíše.

Co se týče sochy Panny Marie s Ježíškem, z ikonografického hlediska se jedná o Madonu Glikophilusu. Taková Madona nese korunu na hlavě a v náručí po pravé ruce oblečeného Ježíška, taktéž s korunou na hlavě. Kristus se k Marii tiskne tváří na tvář. Tento objekt je však často nazýván Panna Maria Vambeřická ze dvou důvodů. Prvním je fakt, že tudy vedla poutní cesta, po které věřící putovali do Vambeřic v Kladsku k soše Panny Marie Vambeřické. Druhým důvodem nesprávného označování sochy je skutečnost, že tato Madona se velmi podobá právě typu Marie z Vambeřic.

Před rokem 1968 byla socha Panny Marie zřejmě záměrně svržena pod stráň a tím se rozbila na několik kusů. Josef Štancl z Dolního Ujezda (č. p. 264) všechny úlomky uložil ve své stodole. Až roku 1977 byly úlomky dovezeny do Pardubic, kde sochu znovu vytvořil restaurátor Karel Krátký. Pískovcová socha i podstavec byly opatřeny vodovzdorným nátěrem.

Poslední restaurátorské práce provedl v roce 2007 akademický sochař Stanislav Malý.