Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


16. Pražský most

Klenutý pětiobloukový most se začal stavět roku 1868 a nahradil tak starší most dřevěný, údajně také nazývaný "pražský". Pravděpodobně o rok později byl osazen zdařilými pískovcovými sochami světců v mírně podživotní velikosti. Jde o sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. Z útržkovitých záznamů o této stavbě vyplývá, že stavitelem mostu byl Bohdan Theodor Jahn z Litomyšle a objednavatelem soch zdejší mlynář František Zavoral s manželkou Annou. Nemáme však žádný doklad o autorovi soch či kamenosochařské dílně. Podle názoru současných restaurátorů pochází pískovec, z něhož se tesalo, někde z oblasti Moravské Třebové.

První zápis týkající se opravy soch se nachází ve farní kronice: "Před dvěma roky dala je dobroditelka Zaoralová, výměnice v Pakostově mlýně tajně nově natřít čili přebarvit". Poznámka byla zapsána roku 1911 farářem Josefem Vlčkem, sochy byly tedy natřeny roku 1909. Rozsáhlejší oprava soch byla provedena roku 1931 a stála 1981 Kč 30 H. Mlynář Antonín Kerhart na opravu přispěl 400 Kč, zbytek byl uhrazen ze sbírky, kterou uspořádal starosta Josef Kalibán. Sochy opravil kameník Václav Kroupa z Litomyšle. Od té doby byly sochy jen provizorně opravovány.

Sochy však momentálně na mostě nestojí. Od 50. let. 20. stol. byly provozem na mostě poškozovány, dokonce sv. Josef byl vandaly svržen do řeky a rozbil se na několik kusů. V 80. letech byly zbylé tři sochy sejmuty a roku 1997 konečně odborně restaurovány firmou John a Nosek z Hořic. Také sv. Josef byl r. 2004 opraven restaurátorem Karlem Krátkým z Pardubic.

Nyní jsou dočasně všechny sochy umístěny v Muzeu vesnice v Dolním Újezdě.