Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


24. Kříž (u Přibiňoveského mostu)  

Tento kříž původně stál ve středu křižovatky, ale kvůli narůstající velikosti dopravních prostředků musel být v minulém století přesunut na bezpečnější místo. Blízká autobusová zastávka se původně přiléhavě nazývala "U křížku", ale za komunistické éry jí byl přiřazen neméně pravdivý název "U mostu".

Kříž byl postaven roku 1885, nákladem Anny Chadimové, vdově po mlynáři Františku Chadimovi.

Objekt je obehnán dřevěnou ohrádkou v rozích zpevněnou betonovými sloupky. V hlavní části soklu se nachází reliéfně ztvárněná a zlacená postava Panny Marie Bolestné. Na litinovém kříži je umístěna zlacená plastika těla Ježíše Krista.

Poslední restaurátorské práce provedl v roce 2004 akademický sochař Stanislav Malý a v roce 2021 restaurátor Petr Rejman.