Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


21. Kříž (za posledním domem obce vpravo při cestě na Poličku)

Kříž byl postaven roku 1864 nákladem Františka Havrana. O dnech prosebných k tomuto kříži chodíval průvod, aby se tu uskutečňovalo první zastavení.

Na pilíři je patrný nápis: "Buď vůle Tvá". Samotná železná konstrukce kříže nese několik prvků seřazených ve vzestupném směru: kající žena – s největší pravděpodobností se jedná o Marii, matku Boží, následuje svazek stylizovaných květin, tabulka s nápisem a vlastní kříž. Ten je poměrně pečlivě zdobený. Ramena a vrchol krucifixu jsou vyšperkovány ozdobami imitujícími drahé kameny a dalšími jemnými ozdobnými příkrasami rostlinného vzhledu. Kříž nese tělo ukřižovaného Ježíše Krista. Za mučedníkovou skloněnou hlavou se rýsuje dobře znatelný nápis "INRI". Poslední restaurátorské práce provedl v roce 2022 restaurátor Petr Rejman.