Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


23. Kříž (Kabatoves u Hnátů)  

O tomto kříži se ve farní kronice uvádí, že v tak zvanou křížovou neděli se k němu vodí prosebné procesí. Žádný takový zvyk ovšem do dnešní doby nepřetrval. Kříž byl postaven roku 1867 nákladem Františka Havrana.

Na čelní straně podstavce se vyjímá reliéf Panny Marie Bolestné. Na pravém boku soklu je zobrazena Marie Magdalská. Na levé straně podstavce je umístěno reliéfní vyobrazení svatého Josefa, který k sobě tiskne malého Ježíše. Vrchní partie podstavce je reliéfem dekorována pouze z čelní strany, a to plastikou svatého Floriána.

Patka litinového kříže je pečlivě zdobená rostlinnými ornamenty a dvěma blíže neidentifikovatelnými lidskými postavami po stranách. Pod nohama zlatě natřeného těla Ježíše Krista se vyjímá černá kovová tabulka se zlatým nápisem "Chvála Kristu". Zkratka INRI je v tomto případě součástí hmoty kříže.

Kříž byl restaurován roku 2004 z iniciativy obecního úřadu. Práce se ujal akademický sochař Stanislav Malý. Poslední restaurátorské práce provedl v roce 2017 restaurátor Petr Rejman.