Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


21A. Socha Nejsvětější Trojice (u silnice na Poličku)

Toto sousoší dal postavit Daniel Havran roku 1825 u svého pole. Svatá Trojice byla posvěcena 21. 5. 1826.

Pisatel farní kroniky farář Josef Vlček napsal o sousoší následující poznámku: "Věděl jsem sám, že je již velmi sešlá na mou žádost o opravu sochy poslem vzkázanou dotyčný rolník neodpověděl sice vlídně, ale sochu tuto přece v červenci roku 1913 od mě neznámého pozlacovače z Poličky pěkně opravit dal." Farář Josef Čihák dále uvádí, že restaurátor Karel Krátký z Pardubic opravil sochu také roku 1977. Poslední restaurátorské práce provedl v roce 2016 restaurátor Petr Rejman.

Na čelní straně soklu je umístěn reliéf Panny Marie Sedmibolestné. Pravá strana soklu je věnována reliéfu Svaté rodiny. Levý bok pilíře patří reliéfu sedící prostě oděné ženy s rouškou na hlavě, která si čte ve velké rozevřené knize. Mohlo by se jednat o Kateřinu Sienskou, Kláru z Assisi nebo Pannu Marii Matku moudrosti. Na další štíhlejší, reliéfně zdobené partii podstavce je vyobrazena buď Marie s Ježíškem, nebo sv. Anna se svou malou dcerou Marií.

Co se týče vlastního sousoší – spodní část plastiky zaujímá holubice, od níž proudí paprsky na všechny strany. Nad takto ztvárněným Duchem svatým je umístěn ukřižovaný Ježíš Kristus, nad nímž se klene Bůh Otec.