Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


4. Škola

Nová školní budova (již čtvrtá v pořadí) byla postavena v letech 1908-1910 podle projektu stavitele Václava Šilhavého z Litomyšle. Dvoukřídlá stavba s nárožím zvýrazněným věžovitou střešní nadstavbou, jakoby vytvářela kontrapunkt nedalekému kostelu. Fasády jsou jednoduše členěny ještě v novorenesančním stylu, ale doplněny několika secesními prvky ( klenáky s ženskou hlavou, hlavice u hlavního vchodu ). Dominantním prvkem výzdoby je hluboký reliéf s postavou Jana Ámose Komenského, vyučujícího dvě děti. Je dílem Josefa Jílka ( pražský sochař, žák St. Suchardy). V roce 1920 byla provedena oprava fasády školy a v roce 1929 věžní hodiny. O prázdninách 1932 proběhly na budově školy rozsáhlejší opravy – záchody, vymalovány chodby, kabinety a třídy.

Od ledna 1933 ve sklepě školy fungovala školní jídelna pro přespolní děti a pro děti nezaměstnaných rodičů. V prosinci téhož roku byl zaveden školní rozhlas.

První významnější stavební akce ve škole po skončení druhé světové války proběhly roku 1947. Vybudovalo se školní hřiště s běžeckou dráhou. Počátkem 50. let byly vyparketovány zbývající učebny, ve sklepních prostorách se zřídila školní dílna a prostranství před školou bylo upraveno do parkové podoby.

V letech 1977 – 1990 byl areál školy podstatně rozšířen výstavbou nových pavilónů a tělocvičny západně od historické školní budovy včetně spojovací chodby s mimoškolním pavilonem ( nyní ZUŠ ) s kuchyní a jídelnou. V roce 2010 – 12 bylo provedeno zateplení vnějšího pláště a výměna oken nových pavilonu, tělocvičny a budovy ZUŠ. Na staré budově školy byl zateplen strop půdy a vyměněny okna včetně opravy fasády, ornamentální výzdoby a štukového reliéfu. Od nové topné sezony v roce 2012 byl změněn zdroj tepla ze zemního plynu na tepelná čerpadla.

V roce 2014 byla provedena přístavba nového schodiště a výtahu pro vstup do ZUŠ a jídelny a v roce 2018 dokončena výstavba nové mateřské školky v prostoru nad spojovacím krčkem.