Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


15. Kaple (naproti obecnímu úřadu)

Tato kaplička představuje jedinou ze čtyř kaplí, která se dochovala do současnosti. Kapličky byly v 18. st. vybudovány pro potřeby místního růžencového bratrstva. Využívaly se jako zastavení při modlitběrůžence od kostela směrem k soše Panny Marie Růžencové, tedy ke Štátuli. Po zrušení modlitebního bratrstva byly kaple využívány jako zastávky při slavení svátku Božího Těla.

Vnitřní prostor kaple není uzavřený, od exteriéru jej odděluje pouze železná mříž podle návrhu P. Josefa Malého. Interiér kaple je velmi prostě zařízen. Na zděném pultu krytém dřevěnou deskou stojí socha Panny Marie Chudých (z Baueauxu v Belgii), která v roce 1970 nahradila obraz svatých Jáchyma a Anny. Socha je zhotovena z bílého cementu.

První opravy kaple proběhly v roce 1947. Zednické práce řídil Josef Beneš a novou plechovou střechu zhotovil Josef Jandera s bratrem Bohuslavem. O výzdobu této kaple se starala do roku 1945 rodina truhláře Jiskry, později rodina Tmějova.

Kaple byla generálně opravena roku 1970 za působení P. Josefa Čiháka a v roce 2016 byla provedena další generální oprava. Snahou a hlavním záměrem této rekonstrukce bylo zabránit další devastaci kaple a navrátit ji původní vzhled. Proto byla na kapli obnovena šindelová krytina a osazen nový křížek. Dílčí úpravy (výměna dlažby a desky pod sochou Panny Marie) proběhly i v interieru a okolí kaple. Při rozebírání krovu byla na jednom z trámů nalezena tabulka s nápisem "Nákladem bratrstva Kuru Cyltrckýho Roku 1884 Měsíce Mája 23". Proto byla také k ní pro potomky umístěna tabulka se vzkazem: " 2016 OPRAVENO NÁKLADEM OBCE – TESAŘ JAN TOBEK DÚ ČP. 474 a ZEDNÍK PAVEL BOŠTÍK POŘÍČÍ ". Dále byla pod krov na klenbu stropu položena kovová schránka s písemnostmi a fotodokumentací o opravě kaple a dokumenty ze současné doby. Rekonstrukci kaple provedlo Stavební sdružení Pavel Boštík z Poříčí s pomocí Tesařství Jana Tobka a firmy "Dřevěný šindel" Odehnal a syn z Proseče. Terénní a zahradnické úpravy firma Garden Servis Renata Břeňová.