Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


23A. Kříž (Přibiňoveská draha)  

Ze všech křížů na katastru vesnice je tento objekt jednoznačně nejmladší, protože byl zhotoven roku 1996 akademickým Sochařem Stanislavem Malým nákladem P. Josefa Čiháka.

Kříž byl postaven na své místo až druhého roku po svém vzniku, tedy roku 1997, a to místo poškozeného z roku 1866, který byl pořízen nákladem Josefa Havrana z Přibiněvsi.

Povrch téměř celého pískovcového objektu je souvisle pokryt složitě členěným reliéfem, který připomíná komplikovaně se prolínající hadovité útvary, mezi nimiž se občas probleskne hladká ploška s nápisem nebo s křesťanským symbolem.

Na nejspodnějším polozdobeném kvádru se z čelního pohledu rýsuje letopočet vzniku: "1996". Následuje tabulka s vyrytým nápisem: "Kriste žehnej naší vlasti". Přímo nad ní je umístěn reliéf lebky. Na následující římse se vyjímá ploška s nápisem "Matko Hospodinova", nad kterou je situována plastika hořícího srdce, která symbolizuje neuhasínající Boží lásku. Další římsa je opatřena latinským nápisem "CRISTUS REGNUM", což v překladu znamená: Kristus kraluje. Následuje reliéf kalicha, který vypadá, jako by se polovinou svého objemu vpíjel do těla pilíře. Na odvrácené straně objektu je situován často užívaný prvek – písmena jména Maria poskládaná charakteristickým způsobem. Uprostřed druhé římsy je umístěn terčík obklopen útvary, které připomínají okvětní lístky. Uprostřed tohoto stylizovaného květu je vyryt symbol boží nekonečnosti alfa a omega – začátek a konec.