Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


9. Kříž (sídliště U Trojice)

Kříž nechal postavit farář František Jireček roku 1896, a to na místě starého dřevěného kříže pořízeného roku 1841.Farář Josef Vlček ve farní kronice doslova uvádí: O trvanlivosti hmoty (pískovce) byl asi pan zakladatel na omylu neboť již 1910 musel být opraven od téhož mistra za 100 K, které jsem uhradil ze svého. Kříž zhotovil a později opravoval kamenický mistr Jan Kroupa z Litomyšle. Roku 1975 byl kříž znovu opraven restaurátorem Karlem Krátkým a v roce 2008 restaurátorem Petrem Rejmanem.

Kříž je chráněn kovanou železnou ohrádkou. Na podstavci je umístěna mramorová destička s vyrytým veršem z Písma: Učiněn jest poslušným až k smrti, a to k smrti kříže. Text na zadní straně podstavce zní: Vyzdvihl vlastním nákladem d. p. F. Jireček os. děkan a farář v Dol. Oujezdě leta Páně 1896. V roce 2021 byla poškozena ohrádka. Proto byl opravený kříž z místa křižovatky přemístěn přes cestu do špice parčíku sídliště U Trojice mezi dvě lípy.