Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


14. Regionální muzeum vesnice

Pan Vodehnal Martin v roce 1761 přestavuje starou chalupu čp. 76 na statek – zahradnický grunt na "Žďáře". Od roku 1781zde hospodaří Vodehnal Adam. Dle jeho jména se udržela přezdívka " U Adamů". Od roku 1921 – 48 Vodehnal Jan provádí řadu stavebních úprav. Od mládí až po pozdní stáří patří mezi přední chovatele hovězího dobytka včetně plemenných krav a býků. Získal řadu čestných uznání a medailí. Po jeho smrti v roce 1975 odkupuje usedlost obec Dolní Újezd.

V roce 1995 bylo založeno občanské sdružení " Klub oživení historie obce Dolní Újezd", které postupně tento statek upravuje na muzeum.

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 29. října 2004. Muzeum představuje zaniklou podobu venkova a snaží se oživit jeho obraz.

V muzeu je možné si prohlédnout selské světnice z 19. a 20. století, černou kuchyni se selskou pecí a sušárnou, různé ná­řadí a jednoduché stroje řemeslníků, počínaje kovářem, zámečníkem, klempířem, kolářem, bednářem či truh­lářem. Dále jsou zde ukázky dalších řemesel: sedlář, krejčí, švec, holič a knihař. Je zde také prezentována stará zemědělská technika včetně zemědělského nářadí a chlívku. Každým rokem probíhají v muzeu tematické výstavy.