Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


7. Pomník selského povstání

Jednou z dominant Dolního Újezda je bezesporu monumentální socha z hořického pískovce, která upomíná na selské povstání ve zdejším kraji v r. 1680. Podle návrhu významného českého sochaře Jana Štursy (1880-1925) ji vytesal sochař Otakar Velínský (1879-1959). Selský vzdor alegoricky znázorňuje svalnatá mužská postava, oděná pouze do zástěry kolem beder. Stojí na mohutném podstavci, na němž lze vysledovat kubistickou inspiraci. Figura stáčí hlavu směrem k Litomyšli, levou rukou se opírá o pluh, pravou zvedá nad hlavu. U nohou ji leží v rozích podstavce čtyři hlavy popravených vůdců povstání. Jedním u nich byl i Lukáš Pakosta, mlynář z Horního Újezda.

Spolek, který výstavbu pomníku inicioval a přípravy vedl, nesl jeho jméno. Zde nutno vyzdvihnout úlohu řídícího učitele Bernarda Beniše, který celou akci dotáhl do úspěšného konce. Doslova v předvečer I. světové války, 14. července 1914, byl památník s velkou slávou odhalen. Podle školní kroniky se slavnosti zúčastnilo přes 15 tisíc lidí a psalo se o ní i v tehdejších novinách.

Poslední restaurátorské práce provedl v roce 2000 akademický sochař Stanislav Malý a v roce 2017 restaurátor Petr Rejman.