Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


17. Kříž zvaný „Vomočilův“ (u Pražského mostu)

Kříž se nachází nedaleko hospody U Řeky, té se v době stavby kříže říkalo "Vomočilova hospoda". Roku 1895 dal kříž postavit šenkýř Josef Vomočil, který byl také pokladníkem Růžencového bratrstva a starším literáckého bratrstva v Dolním Újezdě.

Zdobený fundament nese na čelní straně mramorovou destičku s vyrytým nápisem: "Aj, hle beránek Boží, který snímá hříchy světa. sv. Jan 1, 29". Zadní strana podstavce je prakticky nezdobená. Jediným nápadným prvkem zde je nápis, který potvrzuje hlavní informace o památce. Text doslova zní: "Ke cti a chvále Boží věnováno od manželů Josefa a Anny Vomočilových L. P. 1895".

Na nejsvrchnější vodorovné římse stojí dvě sochy. Napravo je umístěna Panna Maria a nalevo mladý apoštol Jan, jde tedy o tradiční kalvárii. Mezi těmito dvěma postavami je umístěn latinský kříž, který stojí na soklu, kde jsou reliéfně vyobrazeny tři symboly: kříž, kotva a srdce reprezentující tři hlavní božské ctnosti, a to víru, naději a lásku. Kamenný latinský kříž nese polonahé tělo Ježíše Krista, pouze s bederní rouškou kolem boků a trnovou korunou na hlavě. Tabulka s nápisem "INRI" je umístěna v nejvyšší části kříže.

V sedmdesátých letech minulého století byl kříž ve velmi zanedbaném stavu, proto byla při opravě odstraněna stará kovová ohrádka, opraven základ a zrekonstruovány stupně ke kříži. Poslední restaurátorské práce provedl v roce 2010 restaurátor Petr Rejman.