Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


19A. Kříž (při bývalé „Kostelní cestě“ do Pohodlí)

Dříve mělo umístění tohoto kříže velký význam, a to z hlediska orientačního i duchovního. Byl postaven vedle tzv. "Kostelní cesty" táhnoucí se poli z Pohodlí do Dolního Újezda. Pohodelští po ní chodili do Dolního Újezda na mši.

Čelní strana fundamentu je opatřena nápisem: "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!" Zadní partie podstavce již tradičně promlouvá o dobrodincích, díky kterým byla památka postavena: "Ke cti a chvále Boží postaveno nákladem manželů Jos. a Anny Novákových z Osíka r. 1905." Pravá strana soklu je ozdobena citátem z Písma: "Chce-li kdo za mnou přijíti zapři sebe sama a vezmi kříž svůj a následuj mne. Mat. 16.,24". Na levé straně podstavce je nápis: "Pojďtež ke mně všichni kteříž pracujete a jste obtíženi a já vás občerstvím. Mat. 11., 28."

Uprostřed horní části podstavce se objevuje reliéf kalicha s hostií. Krucifix na rozdíl od soklu není zdoben prakticky vůbec až na patku, která je oddělená od vlastního kříže jednoduchou linkou. Na kříži spočívá tělo Ježíše Krista natřené zlatou barvou. Nad Kristovou hlavou je umístěna cedulka se zlatým nápisem "INRI". Poslední restaurátorské práce dokončil v roce 2007 restaurátor Petr Rejman. Téhož roku 8. července požehnal kříž P. Josef Roušar a P. Jiří Heblt.