Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


3. Stará škola (dnes obecní úřad)

Tzv. stará škola (opravena r. 2005) má složitou historii. Na místě bývalých valů byla r. 1734 postavena kaple sv. Daniela. Její vznik úzce souvisí s historií Růžencového bratrstva a nárůstem počtu poutníků z okolních obcí. Po jeho zrušení zjevně ztratila opodstatnění a r. 1807 byla zbořena. Na jejím místě a na jejím půdorysu byla vystavěna budova školy. "Nová" jednotřídka však po čase přestala vyhovovat a byla nahrazena současnou budovou z r. 1870. Ta měla již 3 třídy a byty pro řídícího učitele a dva kantory. Budova nyní slouží jako obecní úřad, pošta a knihovna. V roce 2023 - 24 proběhla kompletní rekonstrukce budovy včetně instalace osobního výtahu.