Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


22. Kříž (stojící poblíž č. p. 382 zvaný „Havranů“)  

Ve spodnější části světlého podstavce se nachází poměrně špatně čitelný černý nápis: Postaveno L. P. 1870 nákladem Antonína a Anny Havranových. Rodina Havranova tehdy vlastnila statek, v jehož těsné blízkosti se objekt nalézá.

Na největší části pilíře je umístěn mariánský reliéf. Marie Bolestná z bílého porcelánu je zasazena do prohloubeného okénka. Litinový kříž nese plastiku Ježíše Krista, která je rovněž vyrobena z bílého porcelánu.

Tento objekt se velmi nápadně podobá kříži postavenému u mostu. Ten vznikl o 21 let později, tedy roku 1885. Je možné, že "Havranů" kříž se stal vzorem druhého nebo měli oba stejnou předlohu či autora.