Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


8. Socha Panny Marie Růžencové

Nejstarším a současně nejvýznamnějším sochařským počinem v Dolním Újezdě je pískovcové barokní sousoší Panny Marie s Ježíškem z roku 1737. Objekt bývá často nazýván "Štátule".

Autorem sousoší je podle nejnovějších bádání Václav František Pacák. Rodina Pacáků, sochařů a kameníků, byla činná ve východních Čechách v 1. pol. 18. století. Ne náhodou si je za svoje spolupracovníky vybral fenomenální Matyáš Bernard Braun.

Na kartuši na podstavci sousoší je latinsky napsáno v překladu toto: "Jsi z bratří růžencových? Pomodli se Zdrávas k Marii Panně, ona Ti vyžádá kvetoucí věnce z nebes." Právě růžencové bratrstvo zhotovení sochy iniciovalo. Toto modlitební společenství bylo v Dolním Újezdě zřízeno papežskou listinou v roce 1733 díky místnímu faráři Frickovi.

Růžencová socha v Dolním Újezdě byla cílem poutníků a obecních procesí až do roku 1783, kdy císař Josef II. růžencové bratrstvo zrušil. K obnovení tradice procesí došlo až počátkem 20. století za faráře Josefa Vlčka. Jejich definitivní zánik přišel s nástupem komunistů.

O zachování sochy se v 70. letech minulého století významně přičinil Antonín Kučera a jeho spolupracovníci, protože mohutné sousoší oddálili a odklonili od frekventované silnice. Díky obětavé práci Antonína Kučery se i mnoho dalších sakrálních památek v obci dochovalo v dobrém stavu.

Poslední oprava na mariánském sousoší proběhla roku 2016, kdy na ní pracoval restaurátor Petr Rejman.