Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


2. Fara

V jádru je to barokní budova, jak naznačuje částečně dochované východní průčelí se zaoblenými nárožími, v patře členěné pilastry. Fara byla vícekrát upravována, v letech 1882-3 stavebně zkrácena ubouráním západní části. V 50. letech 20. století přeměna na byty, takže r. 1968 se navrátivší P. Josef Čihák neměl ani kde bydlet. Roku 1990 byla zřízena domácí kaple v přízemí, která dostala r. 2009 novou uměleckou vitráž (firma Bruštík Zábřeh na Moravě). Byla také provedena rekonstrukce bytů v patře včetně výměny oken.

V roce 2011 – 2012 proběhla přestavba bytu v přízemí, výměna oken a oprava vstupní brány.

Roku 2016 firma Večeře opravila podle návrhu ing. R. Bárty fasádu a osadili nové vstupní dveře. V neděli 28. 4. 2019 byl požehnán obraz sv. Jany Berettové Mollové Mons. Janem Pasekou a instalován do kaple na faře, která je zasvěcená této světici.

Socha sv. Floriána
na prostranství před dolnoújezdskou farou stojí od r. 1903 socha dalšího oblíbeného světce, sv. Floriána, patrona hasičů a profesí souvisejících s ohněm. Dle farní kroniky ji nechal zhotovit v dílně pražského sochaře Otty Sandtnera na vlastní náklady zdejší farář Ignác Zelinka jako poděkování za záchranu při požáru, který v Újezdě vypukl 4. září 1873. Jako památka na tohoto faráře byla socha později instalována do zahrádky před faru a slavnostně posvěcena farářem Vlčkem za účasti místních hasičů. Podle legendy byl Florianus důstojníkem v době císaře Diokleciána. Zastával se pronásledovaných křesťanů a sám byl pro svou víru umučen. I našeho Floriánka poznáme podle klasických atributů - oděn jako římský voják (suknice, plášť, vysoké boty, helmice na hlavě), v jedné ruce drží korouhev, druhou pak vědrem hasí hořící dům. Na podstavci je vyryta prosba: "Svatý Floriane, oroduj za nás, chraň pohromy ohně!"

Poslední restaurátorské práce provedl v roce 2017 akademický sochař Stanislav Malý.