Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


5. Socha sv. Jana Nepomuckého

Sochu sv. Jana Nepomuckého nechal zhotovit dolnoújezdský obchodník Jan Stříteský roku 1852. Plastika je umístěna v parku před dnešní budovou školy zřejmě z toho důvodu, že lidový písmák, stavitel tehdejších kostelních varhan Jan Stříteský měl přes silnici obchod. Měl tedy na objekt dobrý výhled.

Stavba sochy přišla Jana Stříteského na 599 zlatých a 50 krejcarů. Do této částky není zahrnuto zlacení některých detailů reliéfů, které provedl Stříteský sám. Po mlynáři Stříteském obchod vlastnil kupec Beniš a následně Václav Čermák. Nástupcové Jana Stříteského považovali za svou povinnost udržovat sochu v dobrém stavu.

Autora sochy dnes neznáme. Prototypem postavy světce byla zjevně bronzová barokní socha od Jana Brokoffa z Karlova mostu, jako v mnoha dalších případech anonymních svatojánských soch rozesetých po české krajině. Svatý Jan stojí s mírně skloněnou hlavou s biretem na hlavě a pěti hvězdami okolo hlavy. V rukou drží kříž a palmovou ratolest.

Náš sv. Jan stojí na podstavci, který je ještě zdoben reliéfy. V čele je známá scéna mučednické smrti - Janovo svržení z Karlova mostu do Vltavy. Na reliéfu vlevo je znázorněn sv. Martin na koni dělící se o svůj plášť se žebrákem, vpravo je zobrazen sv. Václav v rytířské zbroji s praporcem v ruce. Na zadní straně je vyryt nápis hovořící o osazení sochy.

Poslední opravy sochy byly provedeny v roce 2002 restaurátorem Karlem Krátkým.