Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


10. Socha Nejsvětější Trojice (na rozcestí, při silnici na Vidlatou Seč)

Pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice stojí od r. 1875 v malebném místě pod korunou lípy, čelem k tzv. návrší Golgota, každodenně pozoruje západy slunce. Ještě nedávno stálo ve volné krajině mezi poli, dnes na okraji nového sídliště.

Jak se z nápisu na podstavci dovídáme, sousoší bylo postaveno: "Ke cti a slávě Boží nákladem dobrovolnice…" Jak víme z jiných zdrojů - díky paní Machové ze statku čp. 94.

Na čtyřhranném podstavci, zdobeném ze tří stran reliéfy svatých (sv. Marka, Panny Marie a sv. Františka z Assisi), sedí na zeměkouli vpravo postava Boha Otce, vlevo postava Syna držící kříž a nad nimi se vznáší Duch svatý v podobě holubice. Zeměkoule vystupuje z mraků a všemu sekundují 3 andílci. Pod plastikou sv. Marka je patrný nápis: "Tři jsou kteříž svědectví vydávají na nebi Otec, Slovo a Duch Svatý a ti tři jedno jsou. Jan 5,7."

První oprava objektu byla provedena roku 1910 díky místnímu P. Josefu Vlčkovi. U příležitosti stého výročí sochy, roku 1875, proběhla zatím nejrozsáhlejší rekonstrukce sousoší pod vedením restaurátora Karla Krátkého. Velkou zásluhu na opravách má Antonín Kučera a místní lidová strana, která opravu financovala.

Poslední opravy sochy byly provedeny v roce 2006 restaurátorem Karlem Krátkým.