Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


11. Kříž (na Dvořčině)

Tento kříž nebyl zaevidován v žádné z kronik vzniklých na území Dolního Újezda, proto se již nedá zjistit, jaké informace obsahoval nápis na pilíři, který je již v dnešní době nečitelný. V roce 2021 byl kříž opraven restaurátorem Petrem Rejmanem a o kousíček posunut z kamenné zídky a mírně pootočen kvůli změně sousední vlastnické hranice.