Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


8A. Kříže (u drůbežáren při silnici na Osík)

Kříž byl postaven na místě dřevěného roku 1854 k padesátému výročí ukončení napoleonských válek péčí správy litomyšlského zámku, který v té době držel rod Turn Taxisů. Kříž stojí na pozemcích bývalého panského dvora mezi dvěma starými lipami, o kterých se zmiňuje již pisatel farní kroniky P. Václav Marek kolem roku 1916. Měl sloužit jako strážce duší padlých napoleonských vojáků. Asi 50 m severozápadním směrem od kříže se údajně nachází hromadný hrob skandinávských bojovníků.

Tento kříž byl na podzim roku 1916 skácen vichřicí a rozbit. Péčí tehdejšího nájemce knížecího dvora Alberta Nováka byl nově zřízen.

Koncem 80. let minulého století Jan Bednář, majitel pozemku, na němž se kříž nalézá, postavil v těsné blízkosti starého kříže kříž nový ze žuly. Dále chtěl starý kříž odstranit. V tom mu však bylo zabráněno. Oba kříže stojí vedle sebe dodnes.

Poslední restaurátorské práce na starém kříži provedl v roce 2010 restaurátor Petr Rejman