obec Dolní Újezd

ADRESA
Obecní úřad Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

EMAIL
obec@dolniujezd.cz 

WEB
www.dolniujezd.cz 

STAROSTA
Miloš Vrabec


POČET OBYVATEL (2023)
1 974

ROZLOHA
19,71 km²

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
405 m n. m.

O obci

Obec se nachází na pomezí Čech a Moravy 6 km jihozápadně od Litomyšle, v mírně zvlněné krajině na okraji českomoravské vrchoviny. Je malebně rozložena v členitém terénu po obou stranách údolí říčky Desné. Dnešní obec vznikla splynutím řady menších vsí a osad, po nichž zůstaly zachovány místní názvy jako Rovinka, Malvařice, Praha, Pazucha, Žďár, Přibiňoves, Kabatoves, Záves, Bořkov a Dolečka. Součástí obce jsou menší osady Jiříkov (založen r. 1785 Jiřím z Valdštejna) a Václavky (založeny r. 1730 Václavem Trautmansdorfem).


Historie obce

Bohatá historie obce sahá až do poloviny 12. století, kdy je zmiňována jako Újezd na Lubném v listině krále Vladislava datované k roku 1167. Staletou minulost obce dokládá také několik stavebních památek, z nichž je nejvzácnější a nejvýraznější farní kostel sv. Martina. K původně románské stavbě z 1. poloviny 13. století byl ve 14. století přistavěn gotický presbytář, nalezneme zde i prvky renesanční, barokní a novější. Kostel je obklopen hřbitovem na který se vchází raně barokní zvonicí. První zmínka o škole v Dolním Újezdě je z roku 1659. V roce 1733 je v Dolním Újezdě založeno Růžencové bratrstvo. Památkou na ně je jedna ze čtyř pozdně barokních kapliček a sousoší P. Marie z roku 1737, jehož autorem je známý východočeský barokní sochař Václav F. Pacák. Před budovou školy upoutá pozornost monumentální pomník selského povstání, které na Litomyšlsku vypuklo v roce 1680. Socha byla postavena v r. 1914 podle návrhu Jana Štursy. Za zmínku stojí i kamenný tzv. Pražský most pocházející z roku 1868. Po rekonstrukci by měl být most znovu osazen sochami sv. Vojtěcha, Václava, Josefa a Jana Nepomuckého, které jsou dočasně umístěny v hale budovy obecního úřadu. V obci se zachovalo i několik zajímavých památek lidové architektury, ať již selských statků z 19. století, nebo malých roubených chaloupek.


Současnost obce

Vedle řady pamětihodností nabízí v současné době obec svým obyvatelům a návštěvníkům i široké spektrum dalších aktivit. Pro pořádání společenských akcí je upravena sokolovna s divadelním pódiem. Ke kulturním účelům slouží též přírodní areál v údolí říčky Desné, mj. se zde každoročně koná začátkem července tradiční "Benátská noc" a koncem srpna folkový festival "Újezdské babí léto". V blízkosti se areálu se nachází fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty a koupaliště se třemi bazény. Celá tato lokalita vytváří ideální prostředí pro kulturní i sportovní využití občanů i návštěvníků Dolního Újezda.

V obci je obnovena tradice Stavění máje, Masopustní průvod, a v průběhu roku se zde pořádá několik tematických výstav a dalších akcí (velikonoční, vánoční apod.).

V roce 2013 se stala obec Vesnicí Pardubického kraje a v celostátním kole této soutěže pak obsadila třetí místo. Oranžovou stuhu Pardubického kraje v této soutěži obec vlastní od roku 2016.

V roce 2017 proběhlo v rámci oslav 850 let od první zmínky o obci historicky 1. setkání rodáků a přátel Dolního Újezda.

U příležitosti tohoto výročí byla rovněž vydána první kniha, uceleně mapující historii a život obce, kterou si je možno zakoupit na obecním úřadě v Dolním Újezdě. Kniha s téměř 350 stranami je sborníkem příspěvků různých autorů, které popisují nejen nejstarší historii, kdy na tomto území bylo ještě moře, ale přibližují i současný život obce. Nechybí v ní ani bohatý obrazový doprovod včetně archivních materialů a snímků.

Vedle tradičních spolků a organizací jako jsou sokolové, hasiči, skauti, zahrádkáři, chovatelé a myslivci v obci působí i historici, mykologové, Přátelé dobré hudby a v neposlední řadě i spousta příležitostných seskupení občanů a jednotlivců.

Největšími podniky v Dolním Újezdě jsou:
- Zemědělské družstvo
- ESSA
- Taurus Trans
- Extrifit


V obci hospodaří několik soukromých zemědělců.

Dále zde naleznete
- kadeřnictví
- cukrárnu
- autoopravnu
- zámečnictví
- několik truhlářství

Dolní Újezd je dynamicky se rozvíjející obcí, která díky bohaté historii a kulturní tradici má zcela jistě co nabídnout nejen svým občanům, ale i návštěvníkům.

Všechny, kteří mají zájem se na vlastní oči přesvědčit o vzhledu naší obce a atmosféře, která v ní panuje, srdečně zveme na osobní návštěvu nebo alespoň na návštěvu webových stránek obce www.dolniujezd.cz 

Přijďte se přesvědčit na vlastní oči! Rádi vás uvítáme!

Foto z obce