obec Poříčí u Litomyšle

ADRESA
Obecní úřad Poříčí u Litomyšle
Poříčí u Litomyšle 81
570 01 Litomyšl

EMAIL
starosta@obecporici.cz 

WEB
www.obecporici.cz 

STAROSTA
František Bartoš


POČET OBYVATEL (2023)
517

ROZLOHA
6,51 km²

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
435 m n. m.

O obci

Obec Poříčí u Litomyšle se nachází 13 km jižně od Litomyšle a tvoří jí kromě vlastní vsi již po staletí Zrnětín a od r. 1964 také Mladočov. Celému okolí vévodí mladočovský kostel sv. Bartoloměje. Právě tento kostel je nejstarší stavbou obce. Jedna jeho část, mající známky románského slohu, byla postavena kolem roku 1250. Prostranství mladočovské návsi tvoří kromě zmíněného kostela také pozdně barokní budova fary, postavená v roce 1788, a objekt bývalé školy, který je využíván jako rekreační zařízení s kapacitou více jak sto lůžek. Nejstarší zmínka o Zrnětínu je z roku 1347, dále o Mladočovu z roku 1349 a o Poříčí z roku 1361. Všechny tyto údaje se vyskytují v dokumentech týkajících se tehdy založeného litomyšlského biskupství. K historickým pozoruhodnostem náleží také kaple sv. Jana Nepomuckého v Poříčí, původně postavená v polovině 18. století a v roce 1994 přemístěna dále od silnice s pozměněnou orientací o 90 stupňů a obnovená do původní podoby. Rovněž Zrnětín má kapli z roku 1892 zasvěcenou sv. Václavu.

Nejvýznamnější osobností naší obce je poříčský sedlák a rychtář Matěj Abrahám, ideový vůdce selského povstání na Litomyšlsku.

Společenský život v obci je dán aktivitou spolků, a především obce samotné. Mezi tradiční akce patří vyhlášený myslivecký ples a ples obecní. Obec každoročně organizuje vítání občánků, setkání seniorů, oslavy Dne matek a dětí, soutěž v sečení trávy "O zlatou kosu", loučení s prázdninami, Mikulášské nadílky a vánoční besídky (neodmyslitelné je již každoroční vánoční osvětlení tří velkých smrků včetně slavnostního rozsvěcení na první neděli adventní), jednou za deset let se koná setkání rodáků.

Dalším výrazným krokem ke zlepšení služeb občanům trvale žijícím, ale i těm, kteří naši obec navštíví, je rekonstrukce historické budovy v centru obce. Oficiální název zní Centrum občanských a turistických služeb, nicméně známější je pojmenování "informační centrum". Najdeme zde internet pro veřejnost, posilovnu, apartmány pro turisty, obecní byt a provozovnu kadeřnictví. Podstatnou část financí na tuto stavbu obdržela obec z předvstupních fondů EU, konkrétně ze SAPARDu.

Mezi další velké stavební akce patří kompletní plynofikace obce, která proběhla v roce 2000 a přispěla ke zvýšení životní úrovně obyvatelstva. K výraznému zlepšení sportovního vyžití v obci napomohla v r. 2008 výstavba nového sportovního hřiště s umělým povrchem a osvětlením. Na toto navazuje v r. 2010 výstavba dětského hřiště jako součást projektu "Rekonstrukce kulturního domu v Poříčí u Litomyšle". Původní "Orlovna" z r. 1937 dostává zcela novou podobu, vyjma sálu, kde stavební práce probíhaly velmi citlivě s myšlenkou zachování původní podoby. Realizací tohoto projektu získává obec důstojné podmínky pro konání různých kulturně společenských akcí. V roce 2012 dochází k výstavbě I.etapy splaškové kanalizace včetně ČOV, na kterou navazuje v r. 2018 etapa II. V tomto roce reprezentuje obec Poříčí u Litomyšle Českou republiku v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe 2018, kam postoupila jako nositel ocenění "Zelená stuha ČR 2017" v rámci soutěže Vesnice roku 2017. Ze slavnostního vyhlášení v irském Tullamore si delegace obce odváží zlatou medaili, která je slavnostně umístěna před kulturním domem v Poříčí při příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky. Na podzim roku 2019 dochází k další "historické" události, je zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice, což je od roku 1949 první zcela nová budova v majetku obce, která je do života slavnostně uvedena na podzim r. 2020.

Obecní úřad Poříčí u Litomyšle vydává čtyřikrát do roka Poříčský zpravodaj. V roce 2003 se podařilo vydat aktuální podobu původního díla pana Františka Kučery -- Obraz sedmi století, která zachycuje vývoj obcí Poříčí, Zrnětín a Mladočov až do současnosti.

Stalo se již pravidlem, že se obec zúčastňuje setkání obcí, které mají ve svém názvu "Poříčí" a od roku 2012 se konají společné dětské dny obcí Poříčí u Litomyšle, Hlavence ze Středočeského kraje a Skotnice z kraje Moravskoslezského. Tato tradice vznikla na slavnostním vyhlášení soutěže Vesnice roku ČR 2011 v Luhačovicích, kam obec Poříčí u Litomyšle postoupila jako vítěz krajského kola této soutěže v Pardubickém kraji.

V novodobé historii je pro obec významný rok 1995, kdy obdržela od heraldické komise parlamentu České republiky právo užívat znak a prapor.

Největší firmou, která nabízí pracovní místa je Zemědělské družstvo Dolní Újezd, které obhospodařuje polnosti v katastrálním území obce. Velký význam, a to nejenom pro zaměstnanost v obci, mají firmy Stavební sdružení Boštík s.r.o a BAVO Poříčí.

Obci se dlouhodobě daří připravovat stavební parcely pro individuální bydlení, čímž došlo k nárustu počtu obyvatel na současných 520 obyvatel.  

 Motto obce Poříčí u Litomyšle zní: „Domov v srdci“.

Foto z obce